Phần mềm quản lý phòng khám sản

​*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác.

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa.


 

 


Phần mềm quản lý phòng khám sản

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Nhi

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung.

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón.

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh.

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật.

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Phân hệ quản lý kho thuốc.

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

 1. 6. Phân hệ quản lý thu chi.

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 7. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.
Phần mềm quản lý phòng khám sản

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Sản.

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung.

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón.

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh.

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sàng.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý cận lâm sàng.

 • -    Bao gồm: xét nghiệm, Xquang, điện tim, siêu âm, nội soi…

 • -    Với bộ phận siêu âm sẽ có các siêu âm đặc thù của sản:

            + Siêu âm Thai.

            + Siêu âm cổ tử cung.

            + Siêu âm noãn.

            + Siêu âm tuyến vú….

 • -    Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.

 • -    Đưa ra kết luận cận lâm sàng.

 1. 5. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật.

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 6. Phân hệ quản lý kho thuốc.

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán.

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

 1. 7. Phân hệ quản lý thu chi.

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 8. Hệ thống báo cáo.

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

 Phần mềm quản lý phòng khám mắt

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

 1. Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Mắt

 2. 1. Phân hệ: danh mục chung.

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón.

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh.

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sàng

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Lưu giữ các thông tin của mắt và các lần chỉnh kính.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Phân hệ quản lý kho thuốc.

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán.

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

 1. 6. Phân hệ quản lý thu chi.

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 7. Hệ thống báo cáo.

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.Phần mềm quản lý phòng khám Đông y
​ 
*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác.
 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Răng Hàm Mặt - Nha Khoa

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung.

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón.

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh.

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật.

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Quản lý kết nối cận lâm sàng.

 • -    Xét nghiệm X-quang, nội soi...

 •     +   Xét nghiệm máu.

 •     +   X-quang răng.

 • -    Thực hiện các phiếu cận lâm sàng.

 • -    Thống kê. 

 

 1. 6. Phân hệ quản lý kho thuốc.

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán.

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

 1. 7. Phân hệ quản lý thu chi.

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 8. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

* Trên đây là cái chức năng chính của phần mềm quản lý phòng khám răng hàm mặt - nha khoa, mọi chức năng theo yêu cầu của phòng khám vui lòng liên hệ  0912 841 157 để được tư vấn và báo giá đầy đủ.


Phần Mềm Quản Lý Karaoke Sumi có thể làm gì? 

tích Phần mềm quản lý karaoke của chúng tôi được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Sumi có các chức năng thông minh, giúp bạn quản lý khách hàng, quản lý thu chi, quản lý kho, quản lý tài sản.

Giúp bạn ra quyết định kịp thời và chính xác trong những hoạt động kinh doanh.

Tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho công tác quản lý thu chi, quản lý khách hàng.

Mang đến một phong cách làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.

Thuận lợi trong công tác quản lý, giao dịch với khách hàng.

Giúp bạn có thể quản lý công nợ dễ dàng.

  

Sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung và có khả năng chạy trên INTERNET

Chính Xác, Nhanh Chóng, Hiệu Quả Và Đồng Bộ

TÍNH PHÂN CẤP VÀ BẢO MẬT CAO

Các chức năng của phần mềm.

 

3.1. Danh mục

 • Danh mục nhóm sản phẩm – nguyên liệu
 • Danh mục nguyên liệu
 • Danh mục sản phẩm
 • Danh mục công thức pha chế
 • Danh mục bảng giá
 • Danh mục nghiệp vụ thu chi
 • Danh mục quỹ


3.3. Quản lý karaoke

 • Quản lý danh mục phòng hát
 • Quản lý đặt phòng
 • Quản lý sơ đồ tình trạng phòng hát
 • Thống kê phiếu thanh toán karaoke
 • Thống kê karaoke theo ngày
 • Tổng hợp nguyên liệu từ thực đơn
 • Xuất tiêu hao karaoke
 • Thống kê xuất tiêu hao karaoke
 • Thống kê tồn kho

3.2. Danh mục khách hàng

 • Danh mục khách hàng
 • Danh mục tài khoản gốc
 • Thống kê tài khoản khách hàng
 • Thông tin khách hàng
 • Công nợ khách hàng
 • Công nợ đơn vị cung cấp

3.4. Quản lý kho

 • Quản lý danh mục kho
 • Quản lý phiếu nhập kho
 • Quản lý thống kê nhập kho
 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Quản lý thống kê phiếu xuất kho
 • Thống kê tồn kho

3.6. Quản lý tài sản cố định

 • Nhóm tài sản cố định
 • Cập nhật tài sản cố định
 • Thống kê tài sản cố định
 • Thống kê danh sách tài sản cố định

3.5. Quản lý thu chi

 • Lập phiếu thu chi
 • Thống kê phiếu thu chi
 • Thống kê tồn quỹ
 • Thống kê tồn quỹ đầu kỳ


Quản lý danh mục phòng hát

Thiết lập đơn giá phòng hát theo nhiều khung giờ

Quản lý danh mục phòng hát

Tính giờ hát tự động

Quản lý dịch vụ nhân viên

Chuyển đổi phòng linh hoạt để phục vụ khách hàng

Quản lý thực đơn phòng hát

Quản lý tình trạng phòng hát

Quản lý đặt phòng trước

karaoke-cafe
karaoke-cafe-nhà hàng
Nhà hàng
Cafe

Phần mềm quản lý phòng khám Đông y

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đông Y - Phòng Mạch.

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung.

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón.

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh.

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật.

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Phân hệ quản lý kho thuốc.

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

 1. 6. Phân hệ quản lý thu chi.

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 7. Hệ thống báo cáo.

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

* Trên đây là cái chức năng chính của phần mềm quản lý phòng khám đông y, mọi chức năng theo yêu cầu của phòng khám vui lòng liên hệ  0912 841 157 để được tư vấn và báo giá đầy đủ.

Trải nghiệm ngay

Download dùng thử miễn phí

TCSOFT được biết đến như một đối tác tin cậy cung cấp các sản phẩm công nghệ đối với khối doanh nghiệp, khối giáo dục, y tế, khối hành chính nhà nước

Download
Download

Kinh doanh

0941.88.02.03

Kỹ thuật

024 35400 738

0941.88.01.02

Hotline

0912.841.157

HOTLINE