Phần mềm quản lý phòng khám sản

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Sản

1. Phân hệ: danh mục chung
2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón
3. Phân hệ quản lý khám bệnh
4. Phân hệ quản lý siêu âm, xét nghiệm
5. Phân hệ quản lý kho thuốc
6. Phân hệ quản lý thu chi
7. Hệ thống báo cáo 

95 100 1120

Tải Demo Đặt hàng

 

 

Phần mềm quản lý phòng khám sản

Phần mềm quản lý phòng khám sản

 1. Phân hệ: danh mục chung
 • Định nghĩa các danh mục dung chung của phần mềm
 • Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ
 • Danh mục sản phẩm dịch vụ
 • Danh mục quỹ, thu chi
 • Danh mục bổ xung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…
 1. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón
 • Cạp nhật thong tin bệnh nhân đến khám bệnh
 • Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đâu
 • Tra cứu thong tin bệnh nhân
 • Sửa chữa thong tin bệnh nhân
 1. Phân hệ quản lý khám bệnh
 • Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hang đợi
 • Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sang
 • Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có)
 • Kê đơn thuốc cho bệnh nhân
 • Đưa ra phác đồ điều trị
 • Hẹn lịch tái khám
 1. Phân hệ quản lý cận lâm sàng
 • Bao gồm: xét nghiệm, Xquang, điện tim, siêu âm, nội soi…
 • Với bộ phân siêu âm sẽ có các siêu âm đặc thù của sản:

+ Siêu âm Thai

+ SIêu âm cổ từ cung

+ Siêu âm noãn

+ siêu âm tuyến vú….

 • Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng
 • Đưa ra kết luận cận lâm sàng
 1. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật
 • Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ
 • Đưa ra kết luận của thủ thuật
 • Hướng điều trị thủ thuật
 1. Phân hệ quản lý kho thuốc
 • Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám
 • Định nghĩa giá nhập giá bán
 • Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp
 • Bán thuốc theo đơn của bác sĩ
 • Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai
 1. Phân hệ quản lý thu chi
 • Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh
 • Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng
 • Thu tiền thuốc
 • Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám
 1. Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo quá trình khám chữa bệnh
 • Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng
 • Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật
 • Báo cáo thu chi
 • Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vât tư y tế

TẢI DEMO MIỄN PHÍ

HOTLINE: 0435400738 - 0912.841.157