Đang tải ảnh...

Decal cho máy in mã vạch

Còn hàng

Liên hệ

     Decal in mã vạch 3TEM 50m   
     Size: 35x22mm 3tem/ hàng  Cuộn dài 50m    
     Decal in mã vạch 2TEM 50m
     Size: 35x22mm 2tem/ hàng Cuộn dài 50m   
     Decal in mã vạch Xibac khổ liền   
     Size: độ dài cuộn 50m
     Decal in mã vạch Xibac bế theo yêu cầu   
     Size: Kich thước theo yêu cầu, độ dài cuộn: 50m
     Decal in mã vạch bế theo yêu cầu   
     Size: Theo yêu cầu