TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM Tháng 9/2017

hungth 08/09/17

Mô tả quy trình và giải pháp thực hiện.
Cài đặt phần mềm, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.
Trợ giúp khách hàng các nghiệp vụ khi sử dụng phần mềm.
Hỗ trợ cho khách hàng vận hành phần mềm từ xa qua Internet (Team viewer,Logmein, Skype), điện thoại hoặc trực tiếp tại nơi khách hàng làm việc.
Liên hệ khách hàng để hỗ trợ khách hàng sau triển khai.

Xem thêm
Download

Kinh doanh

0941.88.02.03

Kỹ thuật

024 35400 738

0941.88.01.02

Hotline

0912.841.157

HOTLINE