Website tin tức, giới thiệu là gói giải pháp thiết lập một trang báo điện tử với khả năng tiếp cận đọc giả toàn cầu và liên tục. Khả năng xuất bản thông tin nhanh chóng và tính cập nhật đa dạng.Trang chủ được trình bày với bố cục khoa học, màu sắc hấp dẫn và thuận tiện cho việc truy cập tất cả các phần còn lại trên website.