Chính sách sử dụng

I. DÙNG THỬ

-   Quý khách hàng có thể dùng thử bản demo sản phẩm của TCSOFT tối đa trong vòng 1 tháng.

-   Quý khách hàng có thể tải bản demo trực tiếp từ trên website hoặc thông qua bộ phận hỗ trợ của TCSOFT.

-   Trong thời gian dùng thử, mọi hỗ trợ từ TCSOFT là hoàn toàn miễn phí.

II. NÂNG CẤP SẢN PHẨM

-   Phòng phát triển phần mềm của TCSOFT có nhiệm vụ nghiên cứu để làm mới sản phẩm bằng những module chức năng hiện đại.

-   Bộ phận Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của TCSOFT sẽ thông báo tới quý khách hàng đang sử dụng sản phẩm của TCSOFT những module đã được nâng cấp.

-   Nếu khách hàng có nhu cầu nâng cấp, TCSOFT sẽ tiến hành nâng cấp miễn phí cho những khách hàng thuộc diện sản phẩm đang trong thời gian bảo hành. Đối với những khách hàng đã hết thời gian bảo hành sản phẩm, nếu muốn nâng cấp, khách hàng sẽ phải trả chi phí theo quy định của TCSOFT. TCSOFT cam kết mức chi phí không vượt quá 20% giá trị sản phẩm mà khách hàng đang dùng.

  

Download