Phần mềm chuyên nghiệp cho hệ thống phòng khám của bạn

Là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh

Phần mềm quản lý phòng khám sản

​*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác.

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa.
 


Phần mềm quản lý phòng khám sản

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Nhi

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Phân hệ quản lý kho thuốc

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

 1. 6. Phân hệ quản lý thu chi

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 7. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.
Phần mềm quản lý phòng khám sản

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Sản

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sàng.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý cận lâm sàng

 • -    Bao gồm: xét nghiệm, Xquang, điện tim, siêu âm, nội soi…

 • -    Với bộ phận siêu âm sẽ có các siêu âm đặc thù của sản:

            + Siêu âm Thai.

            + Siêu âm cổ tử cung.

            + Siêu âm noãn.

            + Siêu âm tuyến vú….

 • -    Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.

 • -    Đưa ra kết luận cận lâm sàng.

 1. 5. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 6. Phân hệ quản lý kho thuốc

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán.

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

 1. 7. Phân hệ quản lý thu chi

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 8. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.
Phần mềm quản lý phòng khám mắt

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

 1. Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Mắt

 2. 1. Phân hệ: danh mục chung

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sàng

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Lưu giữ các thông tin của mắt và các lần chỉnh kính.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Phân hệ quản lý kho thuốc

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán.

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

 1. 6. Phân hệ quản lý thu chi

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 7. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.Phần mềm quản lý phòng khám Đông y
​ 
*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác.
 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Răng Hàm Mặt - Nha Khoa

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Quản lý kết nối cận lâm sàng

 • -    Xét nghiệm X-quang, nội soi...

 •     +   Xét nghiệm máu.

 •     +   X-quang răng.

 • -    Thực hiện các phiếu cận lâm sàng.

 • -    Thống kê. 

 1. 6. Phân hệ quản lý kho thuốc

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán.

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

 1. 7. Phân hệ quản lý thu chi

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 8. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

* Trên đây là cái chức năng chính của phần mềm quản lý phòng khám răng hàm mặt - nha khoa, mọi chức năng theo yêu cầu của phòng khám vui lòng liên hệ  0912 841 157 để được tư vấn và báo giá đầy đủ.


Phần mềm quản lý phòng khám Đông y

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đông Y - Phòng Mạch

 1. 1. Phân hệ: danh mục chung

 • -   Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

 • -    Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

 • -    Danh mục sản phẩm dịch vụ.

 • -    Danh mục quỹ, thu chi.

 • -    Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

 1. 2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

 • -    Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

 • -    Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

 • -    Tra cứu thông tin bệnh nhân.

 • -    Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

 1. 3. Phân hệ quản lý khám bệnh

 • -    Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

 • -    Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

 • -    Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

 • -    Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

 • -    Đưa ra phác đồ điều trị.

 • -    Hẹn lịch tái khám.

 1. 4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

 • -    Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

 • -    Đưa ra kết luận của thủ thuật.

 • -    Hướng điều trị thủ thuật.

 1. 5. Phân hệ quản lý kho thuốc

 • -    Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám

 • -    Định nghĩa giá nhập giá bán

 • -    Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp

 • -    Bán thuốc theo đơn của bác sĩ

 • -    Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

 1. 6. Phân hệ quản lý thu chi

 • -    Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

 • -    Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

 • -    Thu tiền thuốc.

 • -    Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

 1. 7. Hệ thống báo cáo

 • -    Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

 • -    Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

 • -    Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

 • -    Báo cáo thu chi.

 • -    Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.


* Trên đây là cái chức năng chính của phần mềm quản lý phòng khám đông y, mọi chức năng theo yêu cầu của phòng khám vui lòng liên hệ  0912 841 157 để được tư vấn và báo giá đầy đủ.

Trải nghiệm ngay

Download dùng thử miễn phí

TCSOFT được biết đến như một đối tác tin cậy cung cấp các sản phẩm công nghệ đối với khối doanh nghiệp, khối giáo dục, y tế, khối hành chính nhà nước

Download

Bảng giá các tính năng

Chúng tôi cung cấp phần mềm quản lý chuyên nghiệp cho các phòng khám đa khoa, phòng khám nhi, phòng khám sản, phòng khám mắt với đầy đủ các tính năng.

Phòng khám đa khoa Pro

 • Danh mục chung
 • Tiếp đón khám bệnh
 • Quản lý siêu âm
 • Quản lý xét nghiệm
 • Quản lý X-quang - CT
 • Quản lý điện tim
 • Quản lý nội soi
 • QL phẫu thuật - thủ thuật
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý thuốc - vật tư
 • Hệ thống báo cáo
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý bảo hiểm
 • Kết nối máy chụp lâm sàng
 • Giá: LIÊN HỆ

Phòng khám Nhi

 • Danh mục chung
 • Tiếp đón khám bệnh
 • Quản lý siêu âm
 • Quản lý xét nghiệm
 • Quản lý X-quang - CT
 • Quản lý điện tim
 • Quản lý nội soi
 • QL phẫu thuật - thủ thuật
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý thuốc - vật tư
 • Hệ thống báo cáo
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý bảo hiểm
 • Kết nối máy chụp lâm sàng
 • Giá: LIÊN HỆ

Phòng khám Sản

 • Danh mục chung
 • Tiếp đón khám bệnh
 • Quản lý siêu âm
 • Quản lý xét nghiệm
 • Quản lý X-quang - CT
 • Quản lý điện tim
 • Quản lý nội soi
 • QL phẫu thuật - thủ thuật
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý thuốc - vật tư
 • Hệ thống báo cáo
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý bảo hiểm
 • Kết nối máy chụp lâm sàng
 • Giá: LIÊN HỆ

Phòng Khám Mắt

 • Danh mục chung
 • Tiếp đón khám bệnh
 • Quản lý siêu âm
 • Quản lý xét nghiệm
 • Quản lý X-quang - CT
 • Quản lý điện tim
 • Quản lý nội soi
 • QL phẫu thuật - thủ thuật
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý thuốc - vật tư
 • Hệ thống báo cáo
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý bảo hiểm
 • Kết nối máy chụp lâm sàng
 • Giá: LIÊN HỆ

*Với các phòng khám đa khoa có kết nối máy cận lâm sàng và các phòng khám chuyên khoa khác vui lòng liên hệ 1900 571 529
Download