Download tài nguyên

Phần mềm hỗ trợ in CR 2005
- Phần mềm hỗ trợ in CR2008
- Phần mềm hỗ trợ in CR 2013 x64
- Phần mềm hỗ trợ in CR 2013 x86

Cơ sở dữ liệu Sql Server

Phần mềm SQL 2005 phiên bản 64 bit
Phần mềm SQL 2005 phiên bản 32bit
- Phần mềm SQL 2008 Express 64 Bit
- Phần mềm SQL 2008 Express 32 Bit.
- Phần mềm SQL 2008R2 Express 64 Bit
- Phần mềm SQL 2008R2 Express 32 Bit
- Phần mềm SQL 2014 Express 32 Bit
- Phần mềm SQL 2014 Express 64 Bit
- Phần mềm SQL 2016 Express
- Phần mềm SQL 2017 Express  
- Phần mềm SQL 2019 Express 

App mobile

App Phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL trên Goolge Play
- App Phần mềm quản lý khách sạn TCSOFT HOTEL trên App Store
- App Phần mềm quản lý karaoke, cafe, nhà hàng SUMI PLUS trên Goolge Play
- App Phần mềm quản lý karaoke, cafe, nhà hàng SUMI PLUS trên App Store

Tool kết nối hoá đơn điện tử

Tool kết nối hoá đơn điện tử với máy tính tiền Bkav
- Tool kết nối hoá đơn điện tử với máy tính tiền MIinvoice
- Tool kết nối hoá đơn điện tử với máy tính tiền VNPT Invoice

Download