PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUGIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CSDL HIỆU QUẢ


Phần mềm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
là giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu trên quy mô lớn. Phần mềm đáp ứng các yêu cầu thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu của đơn vị quản lý, đồng thời là nguồn dữ liệu đầy đủ chính thống để các cá nhân, đơn vị bên ngoài tìm hiểu, khai thác một cách nhanh chóng thuận tiện qua môi trường internet
.

Giới thiệu chung


Sản phẩm không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ quản lý CSDL, mà còn hướng đến mục tiêu tạo ra sản phẩm đẹp, giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng với giao diện 100% sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, các nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc thực tế, trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng.

Đặc biệt, sản phẩm được lập trình tương thích với hệ thống công nghệ thông tin cho phép tự động sao lưu dữ liệu theo chu kỳ định trước, dễ dàng khôi phục lại dữ liệu khi có sự cố xảy ra.

Đặc tính kỹ thuật


  Phần mềm được phát triển trên các nền tảng công nghệ web hiện đại

  Ngôn ngữ lập trình ASP.NET/C#

  Framewwork: . NET

  Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server cho phép quản lý, lưu trữ an toàn, bảo mật thông tin uyệt đối trên môi trường Internet.

Cấp quyền người sử dụng

 • Cấp Người quản trị: Quản trị toàn quyền quản lý các thông tin KTTV, BĐKH trong hệ thống. Thực hiện các thao tác với các chức năng [Thêm mới], [sửa], [xóa], [xem], [lọc thông tin], [xuất báo cáo], [in báo cáo], [nhập – xuất file excel], [xem biểu đồ], [tra cứu tìm kiếm]. Đồng thời có thể tạo và phân quyền người dùng với các quyền truy cập phù hợp.

Cấp Người dùng: Để sử dụng phần mềm, người dùng phải được sự cho phép của Người quản trị bằng việc cấp tài khoản, mật khẩu với các quyền truy cập Cơ sở dữ liệu tương ứng. Ngoài ra, với từng nhu cầu tiếp cận thông tin, người dùng có thể tiếp cận kho số liệu KTTV, BĐKH trong những khoảng thời hạn nhất định, nhằm giới hạn, bảo mật thông tin.

Các tính năng nổi bật

 • Quản lý hệ thống: Cho phép quản trị danh sách tất cả tài khoản tham gia hệ thống phần mềm với các tính năng thêm mới thông tin, sửa, xóa, đổi mật khẩu và phần quyền nhóm quyền, chức năng người dùng…

 • Quản lý danh mục: Cho phép quản lý các danh mục dùng chung trong toàn hệ thống.

 • Không gian quản lý KTTV BĐKH: Cho phép xử lý số liệu lượng mưa, nhiệt độ, trạm đo khí tượng, trạm đo mưa, trạm đo thủy văn thành dữ liệu lưu trữ trên phần mềm.

 • Quản lý biến đổi khí hậu: Cho phép xử lý thông tin BĐKH thành dữ liệu số trên phần mềm

 • Hồ sơ giấy phép trạm: Hỗ trợ quản lý thêm mới, sửa, xóa, xem, xuất excel, xuất báo cáo, tìm kiếm các hồ sơ dữ liệu.

 • Bài viết website: Cho phép quản trị nội dung CSDL đưa lên hệ thống Website cổng thông tin điện tử Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu dữ liệu tài nguyên cần tìm.


Hiệu quả mang lại

     -  Có được một hệ thống đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu KTTV và BĐKH một cách logic, khoa học và dễ dàng sử dụng.

     -  Có nguồn cơ sở dữ liệu dùng chung được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân, tăng cường quá trình trao đổi, phối hợp thông tin giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu.

     -  Tiết kiệm thời gian, kinh phí tìm hiểu, thu thập thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược về tài nguyên môi trường

Triển khai

Phần mềm đang được triển khai ứng dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Một số giao diện của sản phẩm phần mềm quản lý CSDL KTTV và BĐKH

Giao diện đăng nhập hệ thống  
 Giao diện danh mục phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu  
Giao diện tìm kiếm nhanh báo cáo cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 
Giao diện quản lý dự án cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu  

Giao diện quản lý hồ sơ  

Giao diện Import dữ liệu excel bản tin dự báo cảnh báo KTTV


Giao diện in báo cáo và xuất excel dữ liệu 

Giao diện biểu đồ và xu thế dữ liệu bốc hơi 

Giao diện Website phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 

  Giao diện thêm mới bài viết  
Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu KTTV và BĐKH
, hãy liên hệ với chúng tôi.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Địa chỉ: B18* Tầng 18, Tòa nhà 96A Định Công, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3540.0738 – Hotline: 0912.841.157
Email: contact@tcsoft.vn
Wesbite: https://tcsoft.vn/PHẦN MỀM QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA TCSOFT - CHM
    
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CSDL HIỆU QUẢ

TCSOFT - CHM
 
là giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ tất cả các hồ sơ di sản văn hóa trên địa bàn. Đáp ứng các yêu cầu lưu trữ, biên tập, cập nhật, quản lý và khai thác nguồn dữ liệu đầy đủ, thống nhất hệ thống giúp đơn vị phụ trách quản lý dễ dàng, các cá nhân khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác.
____________________________________________________________________*_______________________________________________________________
Giới thiệu chung
__________________

 


     


Hiện nay, ở các địa phương công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các di sản văn hóa vẫn còn phân tán, thiếu tính chuẩn hóa, số lượng hồ sơ di sản quá lớn gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan chuyên môn cũng như hoạt động nghiên cứu, tra cứu tài liệu của độc giả bị hạn chế.

Thực tiễn đặt ra trong vấn đề quản lý di sản văn hóa ở từng địa phương là cần phải đổi mới phương pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng số hóa, để khắc phục những điểm yếu, điểm thiếu trong công tác lưu trữ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác thông tin, phát huy giá trị của các di tích phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, TCSOFT đã xây dựng sản phẩm Phần mềm quản lý Di sản văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và tiếp cận, khai thác hiệu quả thông tin di sản văn hóa một cách tối ưu nhất.

Sản phẩm đang được đưa vào sử dụng hiệu quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Đặc tính kỹ thuật
__________________ 


•     Xây dựng trên nền tảng Webform của Microsoft (C#, ASP.Net, EXT.NET, MVC)
•       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server, Web Server: IIS

•      Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, chức năng thao tác đơn giản, dễ hiểu.

•      Chuẩn Font Unicode, phù hợp với bộ gõ Unikey, Vietkey.

•      Hỗ trợ trên các trình duyệt Web: Chrome, Cốc Cốc, IE, FireFox...

•      Tương thích với tất cả các hệ điều hành. 

 

Lợi ích sử dụng TCSOFT - CHM

_________________________________ 

    

 
công cụ hỗ trợ các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, khai thác dữ liệu di sản (phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị giáo dục về lịch sử văn hóa trên địa bàn và các hoạt động văn hóa.

Hỗ trợ tạo lập và quản lý toàn bộ các hồ sơ di tích văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh như lý lịch di tích, thống kê hiện vật, tập khảo tả ảnh, video… gìn giữ lâu dài các giá trị văn hóa tiêu biểu của đất nước.


Quản lý các hoạt động
như: hoạt động văn hóa, cung cấp các tin tức - sự kiện văn hóa nghệ nhân văn hóa, thư viện ảnh…

Chuẩn hóa xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các di tích được Nhà nước xếp hạng theo thứ tự ưu tiên: Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng quốc gia, các nhóm bảo vật quốc gia, di tích xếp hạng cấp tỉnh, di sản văn hóa phi vật thể…    


Tạo lập
quản lý
các loại báo cáo, thống kê theo dõi hoạt động văn hóa trên địa bàn, kết xuất các thông tin tổng hợp nhằm phục vụ kịp thời cho công tác điều hành, quản lý hồ sơ di tích.

Tính năng nổi bật 

________________


Quản lý danh mục 

 • Lưu trữquản lý các loại danh mục khác nhau được tổ chức và sắp xếp hợp lý theo các đối tượng tham gia vào hệ thống, hỗ trợ "thêm mới"; "hủy"; "xóa" dữ liệu nhanh, trong quá trình nhập dữ liệu giúp chuẩn hóa các danh mục thống kê… 


Quản lý di sản

Cho phép cập nhật toàn bộ các thông tin về di sản văn hóa sẵn có trên địa bàn tỉnh được phân loại theo loại hình quản lý về: di sản văn hóa; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; nghệ nhân văn hóa; thống kê hiện vật di tích.


Quản lý hoạt động văn hóa

Cho phép người dùng cập nhật nội dung các tin tức hoạt động văn hóa bao gồm: Ngôn ngữ, tên gọi, ngày diễn ra, thời gian diễn ra, địa điểm tổ chức


Báo cáo - thống kê

 • Quản lý từ tổng hợp đến chi tiết của từng loại hình dữ liệu để người sử dụng có thể nắm bắt nhanh các thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý hay khai thác dữ liệu của mình.


Quản trị hệ thống Website

Cho phép người quản lý, dễ dàng tùy biến các chức năng trên giao diện Website; thiết lập hoặc hủy chức năng theo yêu cầu quản lý của đơn vị.


Lịch sử hoạt động

Lưu trữ tất cả các thao tác đăng nhập, chỉnh sửa trên hệ thống của phần mềm. Đảm bảo, bảo mật dữ liệu, thông tin.

Hiệu quả mang lại
__________________


     -   Xây dựng thành công hệ thống dữ liệu khoa học về tất cả các di tích lịch sử, văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể có trên địa bàn. Đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu di sản văn hóa một cách logic, khoa học và dễ dàng sử dụng.
     -   Có nguồn cơ sở dữ liệu được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân.
     -   Bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành giá trị di sản và phát huy giá trị di sản phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
     -   Phát triển cộng đồng cư dân nơi có di sản, đặc biệt là góp phần thúc đẩy phát triển, quảng bá du lịch của địa phương ra bên ngoài.
     -   Giúp các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt được các dữ liệu về di sản văn hóa hỗ trợ quá trình đưa ra các chính sách, kế hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích. 

Triển khai
     Phần mềm đang được triển khai ứng dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
    Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý Di sản văn hóa TCSOFT – CHM, hãy liên hệ với chúng tôi.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Địa chỉ: B18* Tầng 18, Tòa nhà 96A Định Công, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3540.0738 – Hotline: 0912.841.157
Email: contact@tcsoft.vn
Wesbite: http://tcsoft.vn/Tính năng

 

Quản trị hệ thống


 Phân hệ biên mục
 

Phân hệ tìm kiếm
 

Quản lý bạn đọc
 

Phân hệ kiểm kê, kho

Phân hệ bổ sung 
 

Quản lý mượn trả
  

Quản lý báo cáo

Cổng thông tin điện tử 

Lợi ích của phần mềm quản lý thư viện TCSOFT LIB


  Đối với nhà quản lý

-         TCSOFT LIB là công cụ có tính quản trị cao, giúp nhà quản lý có thể điều chỉnh bổ sung và quản lú hiệu quả nguồn tài liệu

-         Giúp nhà quản lý tổ chức sắp xếp tài nguyên sách trong thư viện một cách khoa học và có trật tự.

-         Đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng thông tin của bạn đọc

-         Phân tích tài liệu và đưa ra báo cáo cần thiết về hoạt động của thư viện, giúp tạo lập được kế hoạch nhập xuất tồn và kế hoạch tài chính.

-         Tiết kiệm thời gian công sức, tiền bạc và số người tham gia quản lý

 Đối với cán bộ thư viện

-         Quản lý tốt các ấn phẩm, tài sản của thư viện

-         Tự động hóa các khâu xử lý nghiệp vụ từ đơn giản tới phức tạp

-         Hỗ trợ tìm kiếm đa dạng nhanh chóng, kịp thời.

-         Tạo lập phong cách làm việc, khoa học chuyên nghiệp, hiệu suất cao

 
   Đối với bạn đọc

-         Dễ dàng tìm kiếm đa dạng nhanh chóng chính xác kịp thời

-         Phần mềm thực sự góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện

-         Tạo nguyên tắc bảo mật an toàn, có sự kiểm soát và tính khoa học khi lưu trữ, tránh mất mát tài liệu.

 Ưu thế công nghệ thông tin

-         Xây dựng và phát triển thư viện số nhằm đem thư viện tới bạn đọc mọi lúc, mọi nơi đã trở thành nhu cầu tất yếu của các thư viện

-         Từ việc khai thác tài liệu trên nguồn tài nguyên chung thư viện, mỗi bạn đọc có sở thích, mỗi quan tâm riêng về thể loại, lĩnh vực nội dung khách nhau

-         Hệ thống được xây dụng trên nền tảng Internet giúp dễ dàng triển khai hệ thống mới tới các đơn vị như một dịch vụ phần mềm
-         Toàn bộ dữ liệu được quản lý bởi hệ quản trị CSDL
-         Tích hợp nhiều tiêu chuẩn Quốc tế

 


Khách hàng nổi bật

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH THANH HÓA
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
NGHỀ THANH HÓA


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SƯ PHẠM
NAM ĐỊNH
  
 

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA
 

HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 
 

Trường Dân tộc nội trú Sơn La
 

Trường Đại Học Gia Định


 Trường THCS Đồng Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên
 

Trường THPT Nguyễn Huệ - Gia Lai
 

Trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương


Trường trung cấp kỹ thuật công binh – Ba Vì 

Chi tiết tính năng
 Quản trị hệ thốngPhân hệ biên mục 
 • * Kiểm soát phân quyền truy cập hệ thống
 • * Sao lưu phục hồi dữ liệu
 • * Phân quyền chi tiết cho từng người dùng
 • * Định nghĩa các tham số quản trị
* Hỗ trợ biên mục theo MARC21
* Có khả năng quản lý và mô tả nhiều dạng tài liệu: sách, báo, tạp chí, tài liệu kĩ thuật
* Mô tả thư mục theo: ISBD, AACR2, TCVN, DC, UDC
* Có khả năng nhập xuất dữ liệu, kiểm soát tính thông nhất
* In các loại phiếu mục lục, nhãn gáy sách, mã vạch, thông báo tài liệu mới
 Phân hệ tra cứu, tìm kiếmQuản lý bạn đọc
 * Cho phép tìm kiếm tài liệu trong thư viện dễ dàng
 • * Hỗ trợ tìm kiếm đa tiêu chí: theo tác giả, nhan đề, từ khóa, loại tài liệu
 • * Cho phép tìm kiếm không dấu, không phân biệt in hoa/in thường
 • * Tìm kiếm trên nhiều máy tính
 * Hỗ trợ chức năng mở thẻ, lập tài khoản đọc
 • * Tin học hóa nghiệp vụ quản lý bạn đọc: lập tài khoản, tạo và gia hạn thời gian mượn trả
 • * Úng dụng mã vạch trong quản lý đọc giả
 • * Hệ thống báo cáo thống kê
 Quản lý kho - kệ Phân hệ bổ sung
 • * Cho phép ứng dụng mã vạch trong công tác kiểm kê tài liệu
 • * Thống kê các tài liệu trong kho đăng được mượn, các tài liệu mất
 • * Giảm thiểu thời gian, công sức để thực hiện kiểm kê
 • * Theo dõi và phân bổ tài liệu, quản lý tài liệu
 • * Kiểm tra số lượng và chất lượng hiện trạng xuất nhập tài liệu
 • * Báo cáo, thống kê hiện trạng tồn kho sách, chủ động trong việc nhập thêm đơn hàng
 Quản lý mượn trả Quản lý báo cáo
 * Theo dõi tình hình mượn trả sách, quản lý theo từng mã phiếu
 • * Cập nhật thông tin đọc giả: tên, điện thoại, ngày mượn/trả
 • * Thông báo đọc giả mượn quá hạn
 * Báo cáo mượn trả, mất hỏng tài liệu
 • * Thống kê bạn đọc, lượt xem, số lần mượn, sách mượn nhiều trong kỳ
 • Báo cáo tồn kho tài liệu từ đó chủ động lên phương án nhập hàng bổ sung
 Cổng thông tin điện tử
 * Giới thiệu các tài sản thông tin đến bạn đọc
* Thư viện dễ dàng cập nhật hoạt động đã sắp và đang diễn ra
* ​Tự động giới thiệu các ấn phẩm mới
* Thống kê các tài liệu được nhiều bạn đọc quan tâm

Một số hình ảnh phần mềm TCSOFT LIB
Báo giá phần mềm quản lý thư viện

STT

Tính năng

Cơ bản

Nâng cao

1

Quản trị hệ thống2

Quản lý người dùng3

Quản lý ấn phẩm sách, báo, tạp chí4

Quản lý kho, kệ5

Phân hệ tra cứu OPAC6

Phân hệ báo cáo7

Phân hệ biên mục8

Phân hệ bổ sung9

Quản lý bạn đọc10

Phân hệ kiểm kê, mượn trả11

Chức năng quản lý tin tức12

Chức năng lượt truy cập13

Chức năng hỗ trợ14

Chức năng chát trực tuyến Messenger15

Tích hợp thiết bị số hóa sách16

Cổng thông tin điện tử

- Tìm sách

- Gia hạn tài liệu online

- Tài liệu mới

- Tài liệu quan tâm

- Tài liệu theo chuyên đề 

Liên hệ

Liên hệPHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG TCSOFT - ESM
 

Giới thiệu chung

Ngành môi trường có phạm vi quản lý rộng lớn và hầu hết các lĩnh vực được hình thành từ rất lâu, do vậy các thông tin, số liệu, dữ liệu môi trường rất lớn và đa dạng.

Trên thực tế, đi sâu vào phân tích hiện trạng công tác CSDL có thể thấy, từ tỉnh đến địa phương dữ liệu vẫn chưa được tổng hợp hóa và tin học hóa. Việc sử dụng các phần mềm không chuyên như Excel, Access… hay quản lý trên giấy tờ sổ sách theo cách thủ công đã bộc lộ nhiều yếu điểm, không đáp ứng được nhu cầu quản lý và khai thác thông tin hiện nay: thông tin không mang tính thời điểm thực tế, phân tán rải rác ở nhiều đơn vị khác nhau. Số lượng những thông tin lưu trữ ngày càng lớn, phức tạp và chưa được thu thập quản lý thống nhất, điều đó đang gây trở ngại rất lớn cho công tác quản lý, đặc biệt trong việc khai thác, tiếp cận thông tin để đưa ra các quyết định, chính sách đúng đắn kịp thời và phù hợp với thực tế.

Do vậy, quản lý CSDL môi trường trên nền tảng công nghệ thông tin là nhu cầu cấp thiết tại các địa phương hiện nay. Hiểu được điều đóTCSOFT đã xây dựng Phần mềm quản lý CSDL môi trường dựa trên sự phát triển của ứng dụng hệ thống thông tin GIS nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu và khai thác thông tin thu thập về môi trường một cách tối ưu nhất dưới dạng số và dạng bản đồ. Giúp người dùng dễ dàng tra cứu, sử dụng và cập nhật.

 

Hiện nay sản phẩm đang được đưa vào sử dụng ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

Đặc tính kỹ thuật

Phần mềm số hoá cơ sở dữ liệu quản lý môi trường là một giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu môi trường trên quy mô toàn tỉnh. Phần mềm vừa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thu thập, lưu trữ, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu của đơn vị quản lý vừa là nguồn dữ liệu đầy đủ chính xác để các cá nhân, đơn vị bên ngoài tìm hiểu, khái thác một cách nhanh chóng thuận tiện qua môi trường internet. Và đặc biệt hệ thống WebGIS giúp nâng cao năng lực cán bộ của ngành môi trường và các đơn vị liên quan trong việc ứng dụng WebGIS phục vụ công tác quản lý, liên kết - kết nối thông tin đa ngành; tăng cường khả năng cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

 

Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

         ỨNG DỤNG CHẠY TRÊN NỀN TẢNG WEB-BASED

         CÔNG NGHỆ MAPGUIDE KẾT HỢP VỚI THƯ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ OPENLAYERS.

         SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C#, CÔNG NGHỆ .NET MVC5.

        MÔ HÌNH LẬP TRÌNH MVC KẾT HỢP AJAX TĂNG MỨC ĐỘ TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM

        HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2016

       HIỂN THỊ ĐA NỀN TẢNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ MOBILE, TABLET, DESKTOP.

Tính năng nổi bật

1. Quản lý hệ thống

     -  Phần mềm cung cấp đầy đủ các chức năng cho phép người dùng quản trị, phân quyền chức năng, phân quyền truy nhập dữ liệu cho các thành viên quản trị hệ thống… nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống. 

     -  QTHT có thể theo dõi  giám sát tất cả các hoạt động của toàn bộ người sử dụng hệ thống thông qua chức năng lịch sử truy cập người dùng và truy cập hệ thống. Đảm bảo vận hành theo mong muốn của đơn vị nhà quản lý.

2. Quản lý danh mục

     -  Quản lý toàn bộ các CSDL tài nguyên môi trường tỉnh phân theo các cấp sẵn có của địa phương.

     -  Danh mục các lĩnh vực được phân loại bao gồm: quản lý thông tin đơn vị, danh mục kho – kệ - ngăn, danh mục môi trường, danh mục chung… giúp đơn giản hóa công tác quản lý thông tin CSDL cho người dùng. 

3. Quản lý Hồ sơ - văn bản

     -  Quản lý các hồ sơ văn bản, báo cáo tài nguyên môi trường theo từng thuộc tính của lĩnh vực bao gồm: hồ sơ môi trường, hồ sơ quan trắc, quản lý nhập khẩu phế liệu, quản lý chất thải nguy hại. 

     -  Giúp các cá nhân/tổ chức dễ dàng khai thác đầy đủ nguồn thông tin chính thống phục vụ các hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, thống kê, báo cáo, tìm kiếm).

     -  Phần mềm không hạn chế số lượng hồ sơ văn bản lưu trữ.

     -  Thực hiện các thao tác: Thêm mới; sửa/xóa, xem  tìm kiếm tài liệu, nhập/xuất dữ liệu từ file excel

4. Quản lý nộp phí nước thải

     -  Hỗ trợ nghiệp vụ nộp, thu phí nước thải từ các cơ sở. 

     - Quản lý hồ sơ các cơ sở phải đăng ký và nộp phí nước thải trên địa bàn toàn tỉnh theo quý, năm.

5. Quản lý bản đồ

     -  Quản lý bản đồ dưới 2 dạng: bản đồ chuyên đề trong toàn tỉnh như bản đồ nền hành chính, bản đồ hạ tầng quản lý chất thải rắn,… và bản đồ liên kết với dữ liệu quan trắc qua các năm. 

     -  Giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về môi trường theo từng lớp dữ liệu cụ thể, trực quan và hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý môi trường. 

     -  Các công cụ thao tác bản đồ WebGIS (phóng to/thu nhỏ bản đồ tùy thích, kéo/thả bản đồ, di chuyển, lọc, tìm kiếm không gian… và hiển thị các thông tin đến người sử dụng).

6. Thống kê báo cáo

     -  Quản lý các hồ sơ thống kê môi trường của toàn tỉnh theo từng loại hình dữ liệu, cho phép người dùng Download tài liệu phục vụ cho yêu cầu quản lý và khai thác thông tin. 

     -  Dễ dàng in báo cáo  kiết xuất ra excel phục vụ cho công tác lưu trữ, phục vụ chuyên môn một cách dễ dàng. 

     -  Nhanh chóng đưa ra các đánh giá thực trạng chất lượng môi trường ở từng địa phương, kịp thời có những giải pháp quy hoạch tổng thể, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

     -  Tra cứu, tìm kiếm thông tin chính xác thông qua bộ công cụ tra cứu và tra cứu nâng cao trên phần mềm.
Các giao diện của sản phẩm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường:
Giao diện đăng nhập hệ thống phần mềm

 


Giao diện trang chủ hệ thống

Giao diện quản lý hệ thống

Giao diện quản lý danh mục


Giao diện danh mục danh sách đơn vị


Giao diện quản lý Hồ sơ - văn bản


Giao diện sổ đăng ký chất thải nguy hại

Giao diện bản đồ các điểm ô nhiễm môi trường

Giao diện tìm kiếm hồ sơ văn bản


Hiệu quả mang lại:

     Hệ thống tích hợp WebGIS, quản lý nhiều đối tượng, dữ liệu khác nhau theo quy trình, giao diện thân thiện với người sử dụng.

     -  Hệ thống đảm bảo khả năng cập nhật, lưu trữ  quản lý toàn bộ dữ liệu môi trường một cách logic, khoa học, ở mọi định dạng, biểu mẫu khác nhau, dễ dàng sử dụng.

     -  Tra cứu thông tin về dữ liệu môi trường cụ thể đối với từng lĩnh vực một cách nhanh chóng và chính xác.

      -  Các nguồn cơ sở dữ liệu dùng chung được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân, từ đó tăng cường quá trình trao đổi, phối hợp thông tin giữa các đơn vị lưu trữ.

     -  Tiết kiệm thời gian, kinh phí tìm hiểu, thu thập thông tin, giảm thiểu sai sót, phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược về môi trường.

 

Triển khai:

Phần mềm đang được triển khai ứng dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý CSDL môi trường TCSOFT – ESM, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: B18* Tầng 18, Tòa nhà 96A Định Công, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3540.0738 – Hotline: 0912.841.157

Email: Contact@Tcsoft.Vn

Wesbite: http://tcsoft.vn/
Đặc điểm nổi bật

 Phần mềm sâu bệnh là phần mềm chạy trên nền tảng website, cho phép người sử dụng tra cứu, truy vấn các thông tin về đất đai dưới dạng các bản đồ số thông qua các thiết bị có kết nối internet như máy tính; điện thoại thông minh. Phần mềm gồm các loại bản đồ chuyên đề như: Bản đồ vệ tinh; Bản đồ nền, Bản đồ phân bổ cây trồng, bản đồ phân bổ cây lúa, bản đồ phân bổ cây ăn quả có múi, …

 • Phần mềm với giao diện đồ họa bản đồ trực quan, người sử dụng thao tác trực tiếp trên nền bản đồ số để nhận thông tin về đất đai để phục vụ cho mình đích sản xuất nông nghiệp. Thông qua đánh giá hiện trạng đất đai; mức độ thích hợp đất đai của các loại cây trồng; các thông tin về đề xuất cơ cấu cây trồng… từ đó đề xuất một số giải pháp để sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên đất. Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu về đất đai của từng địa phương như đặc tính đất đai, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác các loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai. Số liệu trên website thường xuyên được cập nhật dựa trên tình hình sản xuất thực tế. 
 • Phần mềm cung cấp các số liệu thống kê, báo cáo chuyên đề về tình hình sâu bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa cơ quản quản lý và người dân một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.
 • Phần mềm quản lý sâu bệnh TCSOFT

Các tính năng chính trên phần mềm
 Bản đồ vệ tinh, Bản đồ nền, Khai thác bản đồ, bản đồ chuyên đề
 Chuẩn đoán bệnh
 Bản đồ phân bố rau, bản đồ bảo vệ thực vật
 Bản đồ phân bố cây ăn quả có múi
 Bản đồ phân bố cây trồng, bản đồ phân bố lúa
 Tra cứu sâu bệnh, dự báo sâu bệnh
​Số liệu: Diện tích sản xuất, ảnh hưởng sâu bệnh, Thuốc bảo vệ thực vật, đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp

--> Tìm hiểu chi tiết tại đây: https://quanlysaubenhhoabinh.com/public/indexPHẦN MỀM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Phần mềm quản lý sử dụng đất nông nghiệp

 

​1. Giới thiệu đôi nét về phần mềm QLSD Đất sản xuất nông nghiệp


Phần mềm quản lý sử dụng đất sản xuất đất nông nghiệp là phần mềm chạy trên nền tảng web, cho phép người sử dụng tra cứu, truy vấn các thông tin về đất đai dưới dạng các bản đồ số thông qua các thiết bị có kết nối internet như máy tính; điện thoại thông minh. Phần mềm gồm nhiều bản đồ chuyên ngành như: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ nông hóa; Bản đồ chất lượng đất; Bản đồ thích hợp sử dụng đất; Bản đồ đề xuất cơ cấu cây trồng…
Phần mềm với giao diện đồ họa bản đồ trực quan, người sử dụng thao tác trực tiếp trên nền bản đồ số để nhận thông tin về đất đai để phục vụ cho mình đích sản xuất nông nghiệp. Thông qua đánh giá hiện trạng đất đai; mức độ thích hợp đất đai của các loại cây trồng; các thông tin về đề xuất cơ cấu cây trồng… từ đó đề xuất một số giải pháp để sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên đất.
  Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu về đất đai của từng địa phương như đặc tính đất đai, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác các loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai. Số liệu trên website thường xuyên được cập nhật dựa trên tình hình sản xuất thực tế.
Phần mềm cung cấp các số liệu thống kê, báo cáo chuyên đề về sản xuất nông nghiệp trên đại bàn thành phố, tỉnh, huyện, xã. Đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa cơ quản quản lý và người dân một cách chính xác và nhanh nhất.

2. Các chức năng chính khi sử dụng phần mềm

a. Phân hệ quản lý người sử dụng

Phân hệ quản lý người sử dụng phần mềm
Phân hệ quản lý người sử dụng phần mềm
b. Phân hệ quản lý bản đồ

Quản lý, xem thông tin bản đồ chi tiết các xã, phường
c. Phân hệ quản lý số liệu và báo cáo chuyên đề
Báo cáo chuyên đề chi tiết, rõ ràng
Báo cáo chuyên đề chi tiết, rõ ràng
d. Phân hệ chức năng phân bón
Phân hệ quản lý phân bón
​Quản lý phân bón
e. Phân hệ khác
phân hệ khác
Phân hệ khác


 


  Ứng dụng phần mềm quản lý, sử dụng đất nông nghiệp với hệ thống webgis trực quan gồm 5 loại bản đồ chuyên đề và hệ thống báo cáo số liệu phong phú, chi tiết sẽ cho phép người dùng tiếp cận được với lượng thông tin rất lớn về nông nghiệp, chi tiết trên từng mảnh đất được điều tra.
   TCSOFT kỳ vọng vào ứng dụng công nghệ này sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong công tác quản lý nông nghiệp của Nhà nước nói riêng và thói quen tiếp cận thông tin về đất nông nghiệp của người dân và doanh nghiệp nói chung.
Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, hãy liên hệ hotline 1900 571 529 

phan-mem-quan-ly-thi-dua-khen-thuong

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng..

Ứng dụng CNTT vào Công tác hành chính

 -  Sản phẩm phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là ứng dụng CNTT vào công tác hành chính của Ban Thi đua các cấp, chạy trên giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

-   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.

-   Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng.

-   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.

-   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu.

phần mềm thi đua khen thưởng
Dữ liệu hóa thông tin, lưu trữ và quản lý dễ dàng hơn

 

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng có thể giúp bạn điều gì?


    Phần mềm là công cụ tác nghiệp hàng ngày của cán bộ thực hiện công tác khen thưởng.

   Giúp hình thành cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan về công tác thi đua khen thưởng.

   Cho phép nhập dữ liệu tự động từ văn bản đề nghị của đơn vị cấp dưới.

   Cho phép in quyết định khen thưởng tự động.

   Lập và in tờ trình đề nghị khen thưởng tự động.

   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng như một thư viện về quá trình khen thưởng. của đơn vị. Khi cần tra cứu hoặc tìm kiếm thông tin sẽ rất nhanh và tiện lợi.

  Giảm tải trong quá trình lưu giữ tài liệu và thống kê.

 

Chức Năng Cơ Bản

1. Phân hệ danh mục: Quản lý các tên đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởngPhần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 1: Phân hệ, danh mục các đơn vị có cá nhân được đề nghị khen thưởng trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

 

2. Phân hệ quản lý tờ trình các cấp trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Quản lý tờ trình của đơn vị cấp dưới và của tỉnh về việc đề nghị khen và khen cho các tập thể và cá nhân bao gồm cả danh sách kèm theo tờ trình.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 2: Quản lý tờ trình đề nghị khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng.

 

3. Phân hệ quản lý quyết định trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Quản lý quyết định khen thưởng của các cấp, lưu trữ các thông tin của quyết định khen thưởng cũng như là danh sách được khen thưởng.

 

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 3: Danh sách quyết định khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

4. Phân hệ quản lý quỹ trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

+ Quản lý quỹ khen thưởng hàng năm.

+ Quản lý chi khen thưởng cho các cá nhân đơn vị.

5. Phân hệ tìm kiếm, báo cáo thống kê

+ Cho phép tìm kiếm theo tất cả các trường đã được cập nhật vào phần mềm.

+ Báo cáo danh sách các cá nhân, tập thể đã được khen thưởng hàng năm.

+ Báo cáo danh sách các loại hình khen thưởng đã được khen thưởng.

+ Báo cáo danh sách các tờ trình của cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh.

+ Báo cáo quyết định khen thưởng của các cấp.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 4: Thống kê khen thưởng theo loại khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng.

6. Phân hệ quản lý hệ thống

+ Đăng ký người sử dụng.

+ Khai báo nhóm người sử dụng.

+ Danh sách người sử dụng theo nhóm người sử dụng.

+ Phân quyền sử dụng.

 


 

 


Trải nghiệm ngay

Download dùng thử miễn phí

TCSOFT được biết đến như một đối tác tin cậy cung cấp các sản phẩm công nghệ đối với khối doanh nghiệp, khối giáo dục, y tế, khối hành chính nhà nước

Download
Download