Đang tải ảnh...

Màn hình hiển thị TAWA TWD-3230

Còn hàng

Liên hệ

-  Màn hình hiển thị TAWA TWD-3230 
-   Nước SX: Taiwan
-   Character size: 5.5 mm (W) x 10.5 mm (H)
-   Dimension of panel: 225 mm (W) x 50 mm (D) x 92 mm (H)

Sản phẩm liên quan

Download