KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP SAU THỜI KÌ COVID -19

 Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh trong nước có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên trên thế giới diễn biến dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp, đặc biệt các nước trong khu vực châu Âu. Vì vậy nền kinh tế trong nước vẫn bị ảnh hưởng 1 cách nghiêm trọng.

Tuy nhiên đây cũng là cơ hội mới cho các doanh nghiệp tìm hướng đi mới cho mình, tìm ra những hướng đi phù hợp với thị trường để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện nay uy tín và vị thế của Việt Nam đang được đánh giá cao trên trường quốc tế qua những thành công chống dịch covid vừa qua.  Đây là cơ hội “vàng” để thế giới biết tới Việt Nam với lợi thế đặc biệt về “sự tin cậy chiến lược”, là điểm đến đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận các dòng vốn chuyển dịch tới Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, thì việc kiểm soát tốt dịch bệnh ở Việt Nam đã tạo lợi thế rất lớn để có thể đi trước một bước trong công cuộc phục hồi nền kinh tế, thiết lập vị trí mới trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, trong thời gian khó khăn vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát huy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động. các doanh nghiệp Việt Nam đã rất chủ động có các giải pháp tự cứu mình. Nhiều sáng kiến đã được triển khai để khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh như áp dụng giờ làm linh hoạt; cắt giảm chi phí sản xuất; rà soát, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên vật liệu thay thế; tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là khai thác thị trường nội địa, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh mới; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh… Đây là những cơ sở để tin rằng kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng sẽ có những bước phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới./.

 

 

Download