Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ tết nguyên đán 2018)

-         Thực hiện theo quy định của nhà nước về chế độ nghỉ lễ, tết năm 2018.

-         Căn cứ vào nội quy, quy chế, tình hình hoạt động của Công ty Phần mềm TCSOFT.

Công ty Phần mềm TCSOFT thông báo:

* Lịch nghỉ tết nguyên đán bắt đầu từ ngày: 12/02/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu)  đến hết ngày 20/02/2018 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

* Đi làm lại vào ngày 21/02/2018 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

* Công ty bố trí lịch làm bù vào chiều thứ 7 ngày 03/02/2018 và chiều thứ 7 ngày 10/02/2018 cho ngày nghỉ 12/02/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

* Công ty bố trí lịch làm bù vào chiều thứ 7 ngày 24/02/2018 và chiều thứ 7 ngày 03/03/2018 cho ngày nghỉ 13/02/2018 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

      Đề nghị tất cả nhân viên trong Công ty nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này.

      Chúc tất cả anh em trong Công ty có một kỳ nghỉ tết vui vẻ, an toàn và lành mạnh!

                                                          Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

                                                                              GIÁM ĐỐC

      Đã ký

Download