Lễ nghiệm thu và bàn giao phần mềm Thư viện điện tử Trường Đại học Hòa Bình

Sáng ngày 05/7/2022, Trường Đại học Hòa Bình cùng Công ty Phần mềm TCSOFT đã tiến hành buổi Lễ nghiệm thu và bàn giao Thư viện điện tử cho Trường Đại học Hòa Bình.


Tham dự Lễ nghiệm thu và bàn giao, có đại diện Trường Đại học Hòa Bình gồm NGND.PGS. TS Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thành viên trong Tổ xây dựng thư viện điện tử, Tổ mua sắm và các thành viên đơn vị cung cấp phần mềm TCSOFT.

Thư viện điện tử Trường Đại học Hòa Bình được chính thức triển khai xây dựng từ ngày 10/11/2021. Tính đến thời điểm hiện tại, Thư viện điện tử của Trường đã hoàn thành đảm bảo đầy đủ các module theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa Trường Đại học Hòa Bình và Công ty phần mềm TCSOFT. Hai bên đã thống nhất ký Biên bản nghiệm thu và bàn giao, chính thức đưa phần mềm Thư viện điện tử Trường Đại học Hòa Bình vào sử dụng.

 

Địa chỉ website Thư viện điện tử Trường Đại học Hòa Bình: http://tvdt.daihochoabinh.edu.vn/.

 

NGND.PGS. TS Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Trường Đại học Hòa Bình đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt quản lý, điều hành, đào tạo của Nhà trường. Việc thư viện điện tử Trường Đại học Hòa Bình đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Trường có công cụ số phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp vào công tác hiện đại hóa môi trường giáo dục, nghiên cứu của Trường và nâng cao môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường.

 

*Một số hình ảnh tại buổi Lễ nghiệm thu và bàn giao phần mềm Thư viện điện tử Trường Đại học Hòa Bình
Download