Thư viện Học viện Âm nhạc Huế sử dụng TCSOFT LIB

Trong 3 (ba) ngày 15,16,17 tháng 3 năm 2021, Công ty Phần mềm TCSOFT đã tiến hành triển khai và bàn giao Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT LIB tại Học viện âm nhạc Huế, số 01 Đường Lê Lợi, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thư viện Học viện Âm nhạc Huế
Thư viện Học viện Âm nhạc Huế sử dụng TCSOFT LIB


          Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực Âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, biểu diễn Âm nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam mà trực tiếp là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thư viện Học viện Âm nhạc Huế sử dụng TCSOFT LIB
Thư viện Học viện Âm nhạc Huế sử dụng TCSOFT LIB


Việc đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thư viện TCSOFT LIB với các tính năng nổi bật:

-         Phân hệ biên mục tài liệu

-         Phân hệ bổ sung tài liệu

-         Phân hệ quản lý độc giả

-         Phân hệ truy cứu và tìm kiếm

-         Quản lý thông tin mượn, trả sách của độc giả

-         Quản trị hệ thống

 Học viện Âm nhạc Huế đã giải quyết hiệu quả việc quản lý sách, sắp xếp, thống kế các đầu sách một các khoa học, phục vụ công tác tra cứu và quản lý học viên mượn trả sách chính xác, nhanh chóng.


Thư viện Học viện Âm nhạc Huế sử dụng TCSOFT LIB


Với giải pháp công nghệ TCSOFT LIB, công tác quản lý thư viện của thủ thư và cán bộ thư viện không còn thủ công như trước, thay vào đó, các công việc quản lý sẽ được thực hiện một cách khoa học, minh bạch, chính xác và chuyên nghiệp hơn.

TCSOFT LIB cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Thư viện Học viện Âm nhạc Huế và luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ quản lý thư viên đến với các trường học trên khắp cả nước.

Download