hotline
hotline
logo

Giải pháp số hóa bản đồ webgis

Giải pháp giúp thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu từ không gian địa lý, qua đó cho phép thực hiện biên tập, lưu trữ dữ liệu bản đồ, thao tác trên bản đồ gắn với sự vật ngoài không gian thực một các tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí và cải thiện hiệu suất làm việc của tổ chức doanh nghiệp

hero img

Quy trình triển khai số hóa dữ liệu

faq

Tối ưu chi phí, thời gian và nhân lực triển khai GIS hóa

Thu thập dữ liệu số lượng lớn trong thời gian ngắn

Cập nhật số liệu nhanh chóng, dễ dàng, thường xuyên

Quản lý xử lý và hiệu chỉnh tiện lợi, đảm bảo chất lượng số liệu

Các giải pháp WEBGIS mà TCSOFT cung cấp

  • Số hóa bản đồ giấy
  • Chuẩn hóa dữ liệu
  • Số hóa, biên tập và cập nhật dữ liệu
  • Chuyển đổi dữ liệu giữa các dữ liệu dạng vector
  • Số hóa và cập nhật dữ liệu rester sang dữ liệu vector
  • Chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ tọa độ và tích hợp vào csdl
  • Tích hợp dữ liệu vào các csdl theo các mô hình dữ liệu đặc thù của các ngành

Quy trình số hóa WEBGIS

DỮ LIỆU SỐ

1

Thiết kế khung CSDL

 
2

Dữ liệu số ()CAD,...

 
3

Chuyển đổi định dạng sang GIS

 
4

Xây dựng dữ liệu không gian

5

Xây dựng dữ liệu thuộc tính

 
6

Kiểm tra final & đóng gói CSDL

TÀI LIỆU GIẤY PDF

1

Thu thập dữ liệu

 
2

Nắm ảnh

 
3

Số hóa dữ liệu

 
4

Xây dựng dữ liệu thuộc tính

5

Kiểm tra dữ liệu 100%

 
6

Kiểm tra final & đóng gói CSDL

Một số hình ảnh d án đã triển khai