hotline
hotline
logo

Image  

I. TẦM NHÌN

Với khát vọng sáng tạo cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, TCSOFT phấn đấu trở thành công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một công ty mang đẳng cấp quốc tế.

TCSOFT mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

II. SỨ MỆNH

- Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ  với chất lượng mang tính sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

- Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

- Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện nâng cao thu nhập và cơ hội cống hiến, phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

- Đối với xã hội: Đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.