hotline
hotline
logo

 

PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

Tên: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TCSOFT

Địa chỉ trụ sở: Tầng 18, Tòa Nhà 96A Định Công, Q.Thanh Xuân, HN

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 

Số điện thoại: 1900 571 529

Hỗ trợ: support@tcsoft.vn

2. ĐỊNH NGHĨA

 

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý TCSOFT chạy dưới tên miền www.tcsofft.vn và trên Ứng dụng

 

“Ứng dụng TCSOFT” – Ứng dụng TCSOFT trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

 

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.tcsoft.vn

 

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

 

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

 

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng TCSOFT trên Website /Ứng dụng

 

“Người dùng TCSOFT” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của TCSOFFT trên Website /Ứng dụng và được TCSOFT chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của doanh nghiệp được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào doanh nghiệp; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.tcsoft.vn

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của TCSOFT

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên TCSOFT

 

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của TCSOFT, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Tcsoft dưới tên miền chính thức là www.tcsoft.vn và ứng dụng Tcsoft trên hệ điều hành Android và iOS. Tcsoft sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.tcsoft.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Tcsoft nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Tcsoft có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Tcsoft có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft. Nếu Người dùng Tcsoft tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Tcsoft chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Tcsoft đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Tcsoft, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Tcsoft.

 

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng Tcsoft lựa chọn sử dụng các Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft đồng nghĩa với việc Người dùng Tcsoft chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Tcsoft, Người dùng Tcsoft phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Tcsoft thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Tcsoft tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng Tcsoft phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

 

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Tcsoft cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý cho Người dùng Tcsoft, vì vậy Tcsoft không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động của Người dùng Tcsoft như: Khách hàng của Người dùng Tcsoft, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Tcsoft đang kinh doanh…cũng như Tcsoft không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Tcsoft hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động kinh doanh của Người dùng Tcsoft.

 

Người dùng Tcsoft phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Tcsoft có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Tcsoft vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Tcsoft không được sử dụng dịch vụ của Tcsoft để thực hiện các hành động xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của của Tcsoft, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

 

Tcsoft có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng Tcsoft vào hệ thống dịch vụ của Tcsoft khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Tcsoft có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Tcsoft phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Tcsoft hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Tcsoft khi sử dụng Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft mà Tcsoft nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Tcsoft, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

 

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, Tcsoft có quyền yêu cầu Người dùng Tcsoft cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Tcsoft có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Tcsoft cũng như cộng đồng.

 

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Tcsoft có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Tcsoft trong các trường hợp sau:

 

a) Người dùng Tcsoft sử dụng phần mềm Website Tcsoft/ Ứng dụng Tcsoft vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

 

b) Người dùng Tcsoft gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

 

c) Người dùng Tcsoft lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

 

d) Người dùng Tcsoft sử dụng website để phá hoại một website khác.

 

đ) Người dùng Tcsoft sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

 

e) Người dùng Tcsoft sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Tcsoft khác của Tcsoft.vn.

 

f) Người dùng Tcsoft bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Tcsoft. Trường hợp bị tấn công Tcsoft sẽ tạm ngừng website của Người dùng Tcsoft trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

 

g) Người dùng Tcsoft có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

 

h) Người dùng Tcsoft không thanh toán các chi phí đúng hạn.

 

i) Người dùng Tcsoft có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Tcsoft trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

 

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

 

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

 

a) Sử dụng khu vực chung:

 

Người dùng Tcsoft hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft theo quyết định và xem xét duy nhất của Tcsoft, mọi yêu cầu của Người dùng Tcsoft về sử dụng Khu vực chung trên Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft cho mục đích riêng của Người dùng Tcsoft có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

 

b) Sử dụng khu vực riêng

 

Người dùng Tcsoft có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Tcsoft không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Tcsoft tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

 

c) Truy cập khu vực riêng

 

Người dùng Tcsoft hiểu và chấp nhận rằng Tcsoft có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Tcsoft khi ở một trong các trường hợp sau:

 

Được Người dùng Tcsoft đồng ý

Người dùng Tcsoft yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố

Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật

Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng Tcsoft hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Tcsoft không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Tcsoft, khu vực riêng của Người dùng Tcsoft khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

 

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft thuộc bản quyền của Công ty phần mềm Tcsoft.

 

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.tcsoft.vn, tại Ứng dụng Tcsoft đều thuộc sở hữu của Tcsoft. Tcsoft cho phép Người dùng Tcsoft xem, tải về và in những nội dung sau:

 

Nội dung đã được Tcsoft công khai trên Website, Ứng dụng Tcsoft

Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Tcsoft

Khi sử dụng các thông tin tại Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft, Người dùng Tcsoft cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Tcsoft không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Tcsoft. Người dùng Tcsoft có thể liên hệ địa chỉ: support@tcsoft.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Tcsoft, Người dùng Tcsoft phải bảo đảm là việc Người dùng Tcsoft sử dụng thông tin có được từ Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft của Người dùng Tcsoft không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.tcsoft.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của Tcsoft.

 

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG TCSOFT

 

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Tcsoft tại địa chỉ: https:// tcsoft.vn/trang/chinh-sach-bao-mat

 

10. XỬ LÝ SỰ CỐ

 

Người dùng Tcsoft có trách nhiệm thông báo ngay Tcsoft khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Tcsoft để Tcsoft có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Tcsoft. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Tcsoft có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Tcsoft hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Tcsoft luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Tcsoft sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Tcsoft.

 

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Tcsoft không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Tcsoft trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng Tcsoft. Đồng thời, Tcsoft không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Tcsoft và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tcsoft sau khi Tcsoft đã bàn giao cho Người dùng Tcsoft.

 

Tcsoft chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Tcsoft hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Tcsoft vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Tcsoft.

 

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng Tcsoft đồng ý rằng Tcsoft, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Tcsoft sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft hay sử dụng các Dịch vụ khác của Tcsoft.

 

Tcsoft cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft. Ngoài ra, Người dùng Tcsoft cũng hiểu rằng, Tcsoft không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Tcsoft có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Tcsoft khuyến nghị Người dùng Tcsoft nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Tcsoft không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Tcsoft sau khi sử dụng dịch vụ.

 

12. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Website Tcsoft/Ứng dụng Tcsoft và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Tcsoft sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Tcsoft và các nhân viên của Tcsoft sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Tcsoft luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Tcsoft cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

 

13. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Người dùng Tcsoft có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Tcsoft. Tuy nhiên, Tcsoft có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Tcsoft bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Tcsoft gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Tcsoft đăng ký tài khoản thành công.

 

14. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

 

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Tcsoft vui lòng nào gửi về Tcsoft theo các phương thức sau:

 

Gửi email tới địa chỉ: support@tcsoft.vn

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 1900 571 529

Hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY PHẦN MỀM TCSOFT

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Tcsoft sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Tcsoft, trường hợp cần thiết, Tcsoft có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Tcsoft sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Tcsoft trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

 

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Tcsoft, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.