hotline
hotline
logo

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Phần mềm quản lý sử dụng đất nông nghiệp

 

​1. Giới thiệu đôi nét về phần mềm QLSD Đất sản xuất nông nghiệp

 
Phần mềm quản lý sử dụng đất sản xuất đất nông nghiệp là phần mềm chạy trên nền tảng web, cho phép người sử dụng tra cứu, truy vấn các thông tin về đất đai dưới dạng các bản đồ số thông qua các thiết bị có kết nối internet như máy tính; điện thoại thông minh. Phần mềm gồm nhiều bản đồ chuyên ngành như: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ nông hóa; Bản đồ chất lượng đất; Bản đồ thích hợp sử dụng đất; Bản đồ đề xuất cơ cấu cây trồng…
Phần mềm với giao diện đồ họa bản đồ trực quan, người sử dụng thao tác trực tiếp trên nền bản đồ số để nhận thông tin về đất đai để phục vụ cho mình đích sản xuất nông nghiệp. Thông qua đánh giá hiện trạng đất đai; mức độ thích hợp đất đai của các loại cây trồng; các thông tin về đề xuất cơ cấu cây trồng… từ đó đề xuất một số giải pháp để sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên đất.
  Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu về đất đai của từng địa phương như đặc tính đất đai, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác các loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai. Số liệu trên website thường xuyên được cập nhật dựa trên tình hình sản xuất thực tế.
Phần mềm cung cấp các số liệu thống kê, báo cáo chuyên đề về sản xuất nông nghiệp trên đại bàn thành phố, tỉnh, huyện, xã. Đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa cơ quản quản lý và người dân một cách chính xác và nhanh nhất.

2. Các chức năng chính khi sử dụng phần mềm

 

a. Phân hệ quản lý người sử dụng

Phân hệ quản lý người sử dụng phần mềm
Phân hệ quản lý người sử dụng phần mềm
b. Phân hệ quản lý bản đồ

Quản lý, xem thông tin bản đồ chi tiết các xã, phường
c. Phân hệ quản lý số liệu và báo cáo chuyên đề
Báo cáo chuyên đề chi tiết, rõ ràng
Báo cáo chuyên đề chi tiết, rõ ràng
d. Phân hệ chức năng phân bón
Phân hệ quản lý phân bón
​Quản lý phân bón
e. Phân hệ khác
phân hệ khác
Phân hệ khác

 

 

 

 

 

  Ứng dụng phần mềm quản lý, sử dụng đất nông nghiệp với hệ thống webgis trực quan gồm 5 loại bản đồ chuyên đề và hệ thống báo cáo số liệu phong phú, chi tiết sẽ cho phép người dùng tiếp cận được với lượng thông tin rất lớn về nông nghiệp, chi tiết trên từng mảnh đất được điều tra.
   TCSOFT kỳ vọng vào ứng dụng công nghệ này sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong công tác quản lý nông nghiệp của Nhà nước nói riêng và thói quen tiếp cận thông tin về đất nông nghiệp của người dân và doanh nghiệp nói chung.
Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, hãy liên hệ hotline 1900 571 529