hotline
hotline
logo

 

 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA TCSOFT - CHM

    

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CSDL HIỆU QUẢ

TCSOFT - CHM là giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ tất cả các hồ sơ di sản văn hóa trên địa bàn. Đáp ứng các yêu cầu lưu trữ, biên tập, cập nhật, quản lý và khai thác nguồn dữ liệu đầy đủ, thống nhất hệ thống giúp đơn vị phụ trách quản lý dễ dàng, các cá nhân khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác.
____________________________________________________________________*_______________________________________________________________
Giới thiệu chung
__________________

 

 

     

 

 

Hiện nay, ở các địa phương công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các di sản văn hóa vẫn còn phân tán, thiếu tính chuẩn hóa, số lượng hồ sơ di sản quá lớn gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan chuyên môn cũng như hoạt động nghiên cứu, tra cứu tài liệu của độc giả bị hạn chế.
 

Thực tiễn đặt ra trong vấn đề quản lý di sản văn hóa ở từng địa phương là cần phải đổi mới phương pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng số hóa, để khắc phục những điểm yếu, điểm thiếu trong công tác lưu trữ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác thông tin, phát huy giá trị của các di tích phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 

Ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, TCSOFT đã xây dựng sản phẩm Phần mềm quản lý Di sản văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và tiếp cận, khai thác hiệu quả thông tin di sản văn hóa một cách tối ưu nhất.

Sản phẩm đang được đưa vào sử dụng hiệu quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

 

Đặc tính kỹ thuật
__________________ 

 

 

•     Xây dựng trên nền tảng Webform của Microsoft (C#, ASP.Net, EXT.NET, MVC)
•       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server, Web Server: IIS

•      Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, chức năng thao tác đơn giản, dễ hiểu.

•      Chuẩn Font Unicode, phù hợp với bộ gõ Unikey, Vietkey.

•      Hỗ trợ trên các trình duyệt Web: Chrome, Cốc Cốc, IE, FireFox...

•      Tương thích với tất cả các hệ điều hành.


 

 

 

Lợi ích sử dụng TCSOFT - CHM

_________________________________ 

    

 

 
công cụ hỗ trợ các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, khai thác dữ liệu di sản (phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị giáo dục về lịch sử văn hóa trên địa bàn và các hoạt động văn hóa.

 

Hỗ trợ tạo lập và quản lý toàn bộ các hồ sơ di tích văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh như lý lịch di tích, thống kê hiện vật, tập khảo tả ảnh, video… gìn giữ lâu dài các giá trị văn hóa tiêu biểu của đất nước.

 


 Quản lý các hoạt động như: hoạt động văn hóa, cung cấp các tin tức - sự kiện văn hóa nghệ nhân văn hóa, thư viện ảnh…

 

Chuẩn hóa xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các di tích được Nhà nước xếp hạng theo thứ tự ưu tiên: Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng quốc gia, các nhóm bảo vật quốc gia, di tích xếp hạng cấp tỉnh, di sản văn hóa phi vật thể…

 

 

    

 


Tạo lập quản lý các loại báo cáo, thống kê theo dõi hoạt động văn hóa trên địa bàn, kết xuất các thông tin tổng hợp nhằm phục vụ kịp thời cho công tác điều hành, quản lý hồ sơ di tích.

 

 

Tính năng nổi bật 

________________

 

​​​​​​​

Quản lý danh mục 

  • Lưu trữquản lý các loại danh mục khác nhau được tổ chức và sắp xếp hợp lý theo các đối tượng tham gia vào hệ thống, hỗ trợ "thêm mới"; "hủy"; "xóa" dữ liệu nhanh, trong quá trình nhập dữ liệu giúp chuẩn hóa các danh mục thống kê… 

 

​​​​​​​

Quản lý di sản

Cho phép cập nhật toàn bộ các thông tin về di sản văn hóa sẵn có trên địa bàn tỉnh được phân loại theo loại hình quản lý về: di sản văn hóa; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; nghệ nhân văn hóa; thống kê hiện vật di tích.

 

Quản lý hoạt động văn hóa

 

Cho phép người dùng cập nhật nội dung các tin tức hoạt động văn hóa bao gồm: Ngôn ngữ, tên gọi, ngày diễn ra, thời gian diễn ra, địa điểm tổ chức

 

Báo cáo - thống kê

 

  • Quản lý từ tổng hợp đến chi tiết của từng loại hình dữ liệu để người sử dụng có thể nắm bắt nhanh các thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý hay khai thác dữ liệu của mình.

 

Quản trị hệ thống Website

 

Cho phép người quản lý, dễ dàng tùy biến các chức năng trên giao diện Website; thiết lập hoặc hủy chức năng theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

 

Lịch sử hoạt động

 
Lưu trữ tất cả các thao tác đăng nhập, chỉnh sửa trên hệ thống của phần mềm. Đảm bảo, bảo mật dữ liệu, thông tin.

 

Hiệu quả mang lại
__________________

 
     -   Xây dựng thành công hệ thống dữ liệu khoa học về tất cả các di tích lịch sử, văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể có trên địa bàn. Đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu di sản văn hóa một cách logic, khoa học và dễ dàng sử dụng.
     -   Có nguồn cơ sở dữ liệu được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân.
     -   Bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành giá trị di sản và phát huy giá trị di sản phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
     -   Phát triển cộng đồng cư dân nơi có di sản, đặc biệt là góp phần thúc đẩy phát triển, quảng bá du lịch của địa phương ra bên ngoài.
     -   Giúp các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt được các dữ liệu về di sản văn hóa hỗ trợ quá trình đưa ra các chính sách, kế hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích. 

 

Triển khai
     Phần mềm đang được triển khai ứng dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
    Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý Di sản văn hóa TCSOFT – CHM, hãy liên hệ với chúng tôi.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: B18* Tầng 18, Tòa nhà 96A Định Công, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3540.0738 – Hotline: 0912.841.157
Email: contact@tcsoft.vn
Wesbite: http://tcsoft.vn/