hotline
hotline
logo
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG TCSOFT - ESM
 


Giới thiệu chung

 

Ngành môi trường có phạm vi quản lý rộng lớn và hầu hết các lĩnh vực được hình thành từ rất lâu, do vậy các thông tin, số liệu, dữ liệu môi trường rất lớn và đa dạng.
 

 

Trên thực tế, đi sâu vào phân tích hiện trạng công tác CSDL có thể thấy, từ tỉnh đến địa phương dữ liệu vẫn chưa được tổng hợp hóa và tin học hóa. Việc sử dụng các phần mềm không chuyên như Excel, Access… hay quản lý trên giấy tờ sổ sách theo cách thủ công đã bộc lộ nhiều yếu điểm, không đáp ứng được nhu cầu quản lý và khai thác thông tin hiện nay: thông tin không mang tính thời điểm thực tế, phân tán rải rác ở nhiều đơn vị khác nhau. Số lượng những thông tin lưu trữ ngày càng lớn, phức tạp và chưa được thu thập quản lý thống nhất, điều đó đang gây trở ngại rất lớn cho công tác quản lý, đặc biệt trong việc khai thác, tiếp cận thông tin để đưa ra các quyết định, chính sách đúng đắn kịp thời và phù hợp với thực tế.
 

Do vậy, quản lý CSDL môi trường trên nền tảng công nghệ thông tin là nhu cầu cấp thiết tại các địa phương hiện nay. Hiểu được điều đóTCSOFT đã xây dựng Phần mềm quản lý CSDL môi trường dựa trên sự phát triển của ứng dụng hệ thống thông tin GIS nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu và khai thác thông tin thu thập về môi trường một cách tối ưu nhất dưới dạng số và dạng bản đồ. Giúp người dùng dễ dàng tra cứu, sử dụng và cập nhật.

 

Hiện nay sản phẩm đang được đưa vào sử dụng ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

 

Đặc tính kỹ thuật

 

 

Phần mềm số hoá cơ sở dữ liệu quản lý môi trường là một giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu môi trường trên quy mô toàn tỉnh. Phần mềm vừa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thu thập, lưu trữ, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu của đơn vị quản lý vừa là nguồn dữ liệu đầy đủ chính xác để các cá nhân, đơn vị bên ngoài tìm hiểu, khái thác một cách nhanh chóng thuận tiện qua môi trường internet. Và đặc biệt hệ thống WebGIS giúp nâng cao năng lực cán bộ của ngành môi trường và các đơn vị liên quan trong việc ứng dụng WebGIS phục vụ công tác quản lý, liên kết - kết nối thông tin đa ngành; tăng cường khả năng cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

 

Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

         ỨNG DỤNG CHẠY TRÊN NỀN TẢNG WEB-BASED

         CÔNG NGHỆ MAPGUIDE KẾT HỢP VỚI THƯ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ OPENLAYERS.

         SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C#, CÔNG NGHỆ .NET MVC5.

        MÔ HÌNH LẬP TRÌNH MVC KẾT HỢP AJAX TĂNG MỨC ĐỘ TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM

        HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2016

       HIỂN THỊ ĐA NỀN TẢNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ MOBILE, TABLET, DESKTOP.

Tính năng nổi bật

1. Quản lý hệ thống

     -  Phần mềm cung cấp đầy đủ các chức năng cho phép người dùng quản trị, phân quyền chức năng, phân quyền truy nhập dữ liệu cho các thành viên quản trị hệ thống… nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống. 

     -  QTHT có thể theo dõi  giám sát tất cả các hoạt động của toàn bộ người sử dụng hệ thống thông qua chức năng lịch sử truy cập người dùng và truy cập hệ thống. Đảm bảo vận hành theo mong muốn của đơn vị nhà quản lý.
 

2. Quản lý danh mục

     -  Quản lý toàn bộ các CSDL tài nguyên môi trường tỉnh phân theo các cấp sẵn có của địa phương.

     -  Danh mục các lĩnh vực được phân loại bao gồm: quản lý thông tin đơn vị, danh mục kho – kệ - ngăn, danh mục môi trường, danh mục chung… giúp đơn giản hóa công tác quản lý thông tin CSDL cho người dùng. 
 

3. Quản lý Hồ sơ - văn bản

     -  Quản lý các hồ sơ văn bản, báo cáo tài nguyên môi trường theo từng thuộc tính của lĩnh vực bao gồm: hồ sơ môi trường, hồ sơ quan trắc, quản lý nhập khẩu phế liệu, quản lý chất thải nguy hại. 

     -  Giúp các cá nhân/tổ chức dễ dàng khai thác đầy đủ nguồn thông tin chính thống phục vụ các hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, thống kê, báo cáo, tìm kiếm).

     -  Phần mềm không hạn chế số lượng hồ sơ văn bản lưu trữ.

     -  Thực hiện các thao tác: Thêm mới; sửa/xóa, xem  tìm kiếm tài liệu, nhập/xuất dữ liệu từ file excel

4. Quản lý nộp phí nước thải

     -  Hỗ trợ nghiệp vụ nộp, thu phí nước thải từ các cơ sở. 

     - Quản lý hồ sơ các cơ sở phải đăng ký và nộp phí nước thải trên địa bàn toàn tỉnh theo quý, năm.
 

5. Quản lý bản đồ

     -  Quản lý bản đồ dưới 2 dạng: bản đồ chuyên đề trong toàn tỉnh như bản đồ nền hành chính, bản đồ hạ tầng quản lý chất thải rắn,… và bản đồ liên kết với dữ liệu quan trắc qua các năm. 

     -  Giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về môi trường theo từng lớp dữ liệu cụ thể, trực quan và hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý môi trường. 

     -  Các công cụ thao tác bản đồ WebGIS (phóng to/thu nhỏ bản đồ tùy thích, kéo/thả bản đồ, di chuyển, lọc, tìm kiếm không gian… và hiển thị các thông tin đến người sử dụng).
 

6. Thống kê báo cáo

     -  Quản lý các hồ sơ thống kê môi trường của toàn tỉnh theo từng loại hình dữ liệu, cho phép người dùng Download tài liệu phục vụ cho yêu cầu quản lý và khai thác thông tin. 

     -  Dễ dàng in báo cáo  kiết xuất ra excel phục vụ cho công tác lưu trữ, phục vụ chuyên môn một cách dễ dàng. 

     -  Nhanh chóng đưa ra các đánh giá thực trạng chất lượng môi trường ở từng địa phương, kịp thời có những giải pháp quy hoạch tổng thể, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

 

     -  Tra cứu, tìm kiếm thông tin chính xác thông qua bộ công cụ tra cứu và tra cứu nâng cao trên phần mềm.
Các giao diện của sản phẩm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường:

 

Giao diện đăng nhập hệ thống phần mềm

 

 


Giao diện trang chủ hệ thống

 


Giao diện quản lý hệ thống

 

 


Giao diện quản lý danh mục


Giao diện danh mục danh sách đơn vị


Giao diện quản lý Hồ sơ - văn bản


Giao diện sổ đăng ký chất thải nguy hại

 

 


Giao diện bản đồ các điểm ô nhiễm môi trường

 

 


Giao diện tìm kiếm hồ sơ văn bản

 

 


 

 

Hiệu quả mang lại:

     Hệ thống tích hợp WebGIS, quản lý nhiều đối tượng, dữ liệu khác nhau theo quy trình, giao diện thân thiện với người sử dụng.

     -  Hệ thống đảm bảo khả năng cập nhật, lưu trữ  quản lý toàn bộ dữ liệu môi trường một cách logic, khoa học, ở mọi định dạng, biểu mẫu khác nhau, dễ dàng sử dụng.

     -  Tra cứu thông tin về dữ liệu môi trường cụ thể đối với từng lĩnh vực một cách nhanh chóng và chính xác.

      -  Các nguồn cơ sở dữ liệu dùng chung được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân, từ đó tăng cường quá trình trao đổi, phối hợp thông tin giữa các đơn vị lưu trữ.

 

     -  Tiết kiệm thời gian, kinh phí tìm hiểu, thu thập thông tin, giảm thiểu sai sót, phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược về môi trường.

 

Triển khai:

Phần mềm đang được triển khai ứng dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

 

Để hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý CSDL môi trường TCSOFT – ESM, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: B18* Tầng 18, Tòa nhà 96A Định Công, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3540.0738 – Hotline: 0912.841.157

Email: Contact@Tcsoft.Vn

Wesbite: http://tcsoft.vn/