hotline
hotline
logo

Phần Mềm Quản Lý Karaoke Sumi có thể làm gì? 

tích Phần mềm quản lý karaoke của chúng tôi được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Sumi có các chức năng thông minh, giúp bạn quản lý khách hàng, quản lý thu chi, quản lý kho, quản lý tài sản.

Giúp bạn ra quyết định kịp thời và chính xác trong những hoạt động kinh doanh.

Tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho công tác quản lý thu chi, quản lý khách hàng.

Mang đến một phong cách làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.

Thuận lợi trong công tác quản lý, giao dịch với khách hàng.

Giúp bạn có thể quản lý công nợ dễ dàng.

  

Sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung và có khả năng chạy trên INTERNET

Chính Xác, Nhanh Chóng, Hiệu Quả Và Đồng Bộ

TÍNH PHÂN CẤP VÀ BẢO MẬT CAO

Các chức năng của phần mềm.

 

3.1. Danh mục

 • Danh mục nhóm sản phẩm – nguyên liệu
 • Danh mục nguyên liệu
 • Danh mục sản phẩm
 • Danh mục công thức pha chế
 • Danh mục bảng giá
 • Danh mục nghiệp vụ thu chi
 • Danh mục quỹ


3.3. Quản lý karaoke

 • Quản lý danh mục phòng hát
 • Quản lý đặt phòng
 • Quản lý sơ đồ tình trạng phòng hát
 • Thống kê phiếu thanh toán karaoke
 • Thống kê karaoke theo ngày
 • Tổng hợp nguyên liệu từ thực đơn
 • Xuất tiêu hao karaoke
 • Thống kê xuất tiêu hao karaoke
 • Thống kê tồn kho

3.2. Danh mục khách hàng

 • Danh mục khách hàng
 • Danh mục tài khoản gốc
 • Thống kê tài khoản khách hàng
 • Thông tin khách hàng
 • Công nợ khách hàng
 • Công nợ đơn vị cung cấp

3.4. Quản lý kho

 • Quản lý danh mục kho
 • Quản lý phiếu nhập kho
 • Quản lý thống kê nhập kho
 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Quản lý thống kê phiếu xuất kho
 • Thống kê tồn kho

3.6. Quản lý tài sản cố định

 • Nhóm tài sản cố định
 • Cập nhật tài sản cố định
 • Thống kê tài sản cố định
 • Thống kê danh sách tài sản cố định

3.5. Quản lý thu chi

 • Lập phiếu thu chi
 • Thống kê phiếu thu chi
 • Thống kê tồn quỹ
 • Thống kê tồn quỹ đầu kỳ