hotline
hotline
logo

 

Đặc điểm nổi bật

 

 Phần mềm sâu bệnh là phần mềm chạy trên nền tảng website, cho phép người sử dụng tra cứu, truy vấn các thông tin về đất đai dưới dạng các bản đồ số thông qua các thiết bị có kết nối internet như máy tính; điện thoại thông minh. Phần mềm gồm các loại bản đồ chuyên đề như: Bản đồ vệ tinh; Bản đồ nền, Bản đồ phân bổ cây trồng, bản đồ phân bổ cây lúa, bản đồ phân bổ cây ăn quả có múi, …

  • Phần mềm với giao diện đồ họa bản đồ trực quan, người sử dụng thao tác trực tiếp trên nền bản đồ số để nhận thông tin về đất đai để phục vụ cho mình đích sản xuất nông nghiệp. Thông qua đánh giá hiện trạng đất đai; mức độ thích hợp đất đai của các loại cây trồng; các thông tin về đề xuất cơ cấu cây trồng… từ đó đề xuất một số giải pháp để sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên đất. Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu về đất đai của từng địa phương như đặc tính đất đai, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác các loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai. Số liệu trên website thường xuyên được cập nhật dựa trên tình hình sản xuất thực tế. 
  • Phần mềm cung cấp các số liệu thống kê, báo cáo chuyên đề về tình hình sâu bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa cơ quản quản lý và người dân một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.
  • Phần mềm quản lý sâu bệnh TCSOFT

Các tính năng chính trên phần mềm
 Bản đồ vệ tinh, Bản đồ nền, Khai thác bản đồ, bản đồ chuyên đề
 Chuẩn đoán bệnh
 Bản đồ phân bố rau, bản đồ bảo vệ thực vật
 Bản đồ phân bố cây ăn quả có múi
 Bản đồ phân bố cây trồng, bản đồ phân bố lúa
 Tra cứu sâu bệnh, dự báo sâu bệnh
​Số liệu: Diện tích sản xuất, ảnh hưởng sâu bệnh, Thuốc bảo vệ thực vật, đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp

 

--> Tìm hiểu chi tiết tại đây: https://quanlysaubenhhoabinh.com/public/index