hotline
hotline
logo

Phần mềm quản lý bán hàng 4.6   

 

1. Quản lý thông tin khách hàng trong phần mềm quản lý bán hàng CRM 4.6

Hệ thống khách hàng giao dịch với công ty sẽ được cập nhật thường xuyên, với tất cả các thông tin của khách hàng lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sẽ giúp người sử dụng có thế tìm kiếm thông tin rất rễ ràng.

Quản lý thông tin khách hàng TCSOFT 4.6
Quản lý thông tin khách hàng TCSOFT 4.6

 

2. Quản lý thông tin sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng siêu thị CRM 4.6

Danh mục sản phẩm, sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin của sản phẩm, chương trình hỗ trợ dung lượng và bộ nhớ lớn không giới hạn sản phẩm nhập vào, như vậy thông tin của sản phẩm sẽ lưu trữ qua các thời kỳ. Quản lý cửa hàng bán lẻ một cách dễ dàng.

Quản lý thông tin sản phẩm kệ hàng TCSOFT 4.6
Quản lý thông tin sản phẩm kệ hàng TCSOFT 4.6

 

3. Quản lý vật tư tồn kho trong phần mềm quản lý bán hàng tạp hoá CRM 4.6

 • + Theo dõi và hoạch toán các chứng từ nhập kho , xuất kho , chuyển kho nội bộ và đánh giá tồn kho.
 • + Tính giá tồn kho theo phương pháp đích danh.
 • + Theo dõi được lượng hàng hóa tồn kho vượt mức tối đa và nhỏ hơn mức tối thiểu cho từng mặt hàng.
 • + Theo dõi hàng tồn tức thì và tồn vốn tức thì của từng kho và từng loại hàng, theo từng ngày.
 • + Thống kê lượng xuất nhập tồn kho tức thì. Lập các báo cáo chứng từ nhập xuất kho, thẻ kho, tồn kho theo từng kho hay toàn doanh nghiệp, theo từng tài khoản, mã hàng, kho hàng...
 • Quản lý vật tư tồn kho TCSOFT 4.6
 • Quản lý vật tư tồn kho TCSOFT 4.6

4. Quản lý quỹ trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị CRM 4.6

 • + Theo dõi và hoạch toán chính xác các khoản tiền mặt, ngân hàng, tiền đang chuyển của từng quỹ và tài khoản ngân hàng
 • + In trực tiếp phiếu thu chi theo mẫu từ chương trình. các bảng kê, nhật ký chứng từ, báo cáo lưu chuyển. Quản lý vốn theo từng thời điểm.
 • Quản lý quỹ, dòng tiền thu chi TCSOFT 4.6
 • Quản lý quỹ, dòng tiền thu chi TCSOFT 4.6

5. Quản lý công nợ trong phần mềm quản lý bán hàng CRM 4.6

 • + Theo dõi và hạch toán các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng …
 • + Theo dõi được hạn mức công nợ, tuổi nợ chi tiết cho từng khách hàng
 • + In ấn bảng thông báo nợ, chứng từ chưa thanh toán dứt điểm, tổng hợp công nợ, + bảng kê đối chiếu công nợ đến từng đơn vị khách hàng và chi tiết từng người giao dịch, từng phiếu giao dịch…
 • Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, đại lý TCSOFT 4.6
 • Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, đại lý TCSOFT 4.6

6. Quản lý và theo dõi doanh thu bán hàng trong phần mềm quản lý bán hàng tạp hoá CRM 4.6

 • + Theo dõi và hạch toán doanh thu bán hàng, hàng bán trả lại …
 • + Phân tích doanh thu theo nhiều loại hình hoạt dộng sản xuất kinh doanh, theo khoản mục, đơn vị, nhân viên, chi tiết doanh thu đến từng phiếu xuất nhập…
 • Phân tích doanh thu theo theo từng thời điểm tính
 • Quản lý và theo dõi doanh thu bán hàng
 • Quản lý và theo dõi doanh thu bán hàng TCSOFT 4.6

7. Quản lý tổng hợp trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị CRM 4.6

 • + Theo dõi tổng hợp dao động vốn của doanh nghiệp : Quỹ, công nợ, Tài sản cố định, Vốn bằng tiền, vồn hàng tồn giúp quản lý cửa hàng bán lẻ dễ dàng. 
 • + Thiết lập các công thức tính toán tự động khi theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị TCSOFT 4.6 phù hợp với hầu hết các hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các siêu thị mini, tạp hóa, mỹ phẩm, shop giày dép, quần áo, điện nước...

Việc thống kê với nhiều mẫu báo cáo trực quan giúp theo dõi và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều cửa hàng thuộc hệ thống công ty mình một cách dễ dàng, khoa học và chính xác nhất. Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị  TCSOFT 4.6 đáp ứng các nhu cầu quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, quản lý xuất nhập trong quá trình bán hàng, quản lý số lượng tồn kho, quỹ, doanh thu, công nợ…. bán hàng chính xác giá - không nhầm lẫn giá cả, quản lý nhân viên từ xa khi không có mặt tại cửa hàng.