hotline
hotline
logo

Kế hoạch bán hàng thường bao gồm thông tin về khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, mục tiêu doanh thu, cơ cấu nhóm cũng như các chiến lược và nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu.

Image

Kế hoạch bán hàng là gì?

Kế hoạch bán hàng đưa ra các mục tiêu, chiến lược tổng quát, đối tượng mục tiêu và những vấn đề tiềm ẩn. Nó giống như một kế hoạch kinh doanh truyền thống nhưng tập trung cụ thể vào chiến lược bán hàng của bạn. Kế hoạch kinh doanh đưa ra các mục tiêu của bạn - kế hoạch bán hàng mô tả chính xác cách bạn sẽ thực hiện những mục tiêu đó.

Mục tiêu của một kế hoạch bán hàng hiệu quả

Mục đích của kế hoạch bán hàng của công ty bạn là:

  • Đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ của công ty bạn
  • Đưa ra định hướng chiến lược
  • Nêu rõ vai trò và trách nhiệm
  • Theo dõi tiến độ của đội ngũ bán hàng của bạn

Image

Đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ của công ty bạn

Mục đích và mục tiêu là xương sống của những nỗ lực bán hàng thành công. Bạn không thể biết mình đang làm việc với mục đích gì hoặc liệu mình có đạt được điều gì có ý nghĩa hay không nếu không có chúng
Đội bán hàng của bạn cần phải có hiểu biết chắc chắn về những gì được mong đợi ở họ — bạn không thể đến gặp nhóm của mình và chỉ nói: " Bán đi". Bạn phải thiết lập những tiêu chuẩn rõ ràng để dung hòa tính thực tế với tham vọng.Và nếu những mục tiêu đó thay đổi theo thời gian, bạn cần thường xuyên thông báo những thay đổi đó và những điều chỉnh chiến lược đi kèm với chúng cho nhóm của mình.

Định hướng chiến lược

Chiến lược bán hàng giúp quá trình bán hàng của bạn hiệu quả — chiến lược này cung cấp các bước hành động mà người đại diện của bạn có thể thực hiện để thực hiện tầm nhìn và hiện thực hóa các mục tiêu mà bạn đặt ra. Vì vậy, một cách tự nhiên, bạn cần phải giao tiếp nó một cách hiệu quả. Một kế hoạch bán hàng cung cấp một nguồn lực vững chắc cho việc đó.
Ví dụ: tổ chức bán hàng của bạn có thể nhận thấy rằng CRO của bạn đang đăng tỷ lệ chuyển đổi cuộc gọi. Đổi lại, bạn có thể muốn họ tập trung chủ yếu vào việc tiếp cận qua email hoặc bạn có thể thử nghiệm tin nhắn bán hàng mới qua cuộc gọi
Bất kể bạn muốn tiếp cận tình huống như thế nào, một kế hoạch bán hàng được cấu trúc chu đáo sẽ mang lại cho cả bạn và người đại diện của bạn một quan điểm cấp cao, giúp mang lại những nỗ lực gắn kết, hiệu quả hơn trong toàn nhóm.

Image

Rõ ràng vai trò và trách nhiệm

Một tổ chức bán hàng hiệu quả là một cỗ máy - một cỗ máy trong đó mỗi bộ phận có một chức năng cụ thể phục vụ một mục đích cụ thể cần được thực hiện theo một cách cụ thể . Đó là lý do tại sao tất cả những người trong tổ chức đó cần phải hiểu rõ ràng về cách họ tham gia cụ thể vào chiến lược bán hàng rộng hơn của công ty.
Việc phác thảo vai trò và trách nhiệm trong khi lập kế hoạch bán hàng giúp phân công nhiệm vụ hiệu quả hơn, cải thiện sự hợp tác, giảm sự chồng chéo và tăng trách nhiệm giải trình. Tất cả những điều đó tạo nên những nỗ lực bán hàng thành công, suôn sẻ và hợp lý hơn.Theo dõi tiến độ của đội ngũ bán hàng của bạn.
Lập kế hoạch bán hàng có thể thiết lập khuôn khổ để đánh giá mức độ thực hiện chiến lược bán hàng của nhóm bạn. Nó có thể thông báo các điểm chuẩn và cột mốc mà đại diện có thể sử dụng để xem hiệu suất của họ so với mục tiêu và mong đợi của bạn như thế nào.
Nó cũng cung cấp cho lãnh đạo bán hàng cái nhìn toàn diện về mức độ hoạt động của toàn bộ tổ chức bán hàng - mang lại cho họ quan điểm cần thiết để hiểu liệu họ có sẵn người và công cụ phù hợp để thành công nhất có thể hay không