hotline
hotline
logo


Tốc độ in: 6 IPS. Độ phân giải: 203 dpi
Bề rộng in được: 108 mm (4.25”)
Bộ nhớ: 16 MBDRAM, 8 MB FLASH C208
Giao tiếp: USB
Internal Bluetooth 4.0 (factory option)
12 tháng với máy, 12 tháng với adapter, 6 tháng với đầu in