hotline
hotline
logo

Thiết kế website trọn gói

 

I. THIẾT KẾ WEB TRỌN GÓI - GÓI 1.

Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần, không thường xuyên cập nhật thông tin và thông tin đưa lên website cũng giới hạn.

 

Đặc điểm:

- Đăng ký 01 tên miền dạng www.tendonvi.com (hoặc .com.vn; .vn; .org……)

- Khởi tạo 200 Mb ổ cứng lưu trữ website.

- Khởi tạo 01 account email admin và + 10 tài khoản e-mail dạng tencanbo@tendonvi.com (.com.vn; .vn; .org……)( (có thể tự thêm mới, sửa xóa email).

- 01 bộ đếm lượt khách hàng truy cập vào website, 1 phần mềm chạy ngày tháng năm.

- 01 trang chủ với giao diện đẹp.

- 01 Trang phản hồi thông tin, đặt hàng trực tuyến.

- 10 trang web giới thiệu công ty, bán hàng sản phẩm.

- Đăng ký website lên Yahoo, Google, Danh bạ web.

- 01 tài khoản cập nhật tin FTP, hướng dẫn sử dụng và miễn phí cập nhật tin 12 tháng.

 

II. WEBSITE TRỌN GÓI - GÓI 2.

 Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần nhưng số trang web lớn hơn trọn gói 1, tức là không thường xuyên cập nhật thông tin, và thông tin đưa lên website không giới hạn, nhưng TCSOFT sẽ hỗ trợ việc cập nhật thông tin cho khách hàng.

 Đặc điểm:

 - Đăng ký 01 tên miền dạng www.tendonvi.com (hoặc .com.vn; .vn; .org……)

- Khởi tạo 300 Mb ổ cứng lưu trữ website

- Khởi tạo 01 account email admin và + 20 tài khoản e-mail dạng tencanbo@tendonvi.com (.com.vn; .vn; .org……) (có thể tự thêm mới, sửa xóa email)

- 01 bộ đếm lượt khách hàng truy cập vào website, 1 phần mềm chạy ngày tháng năm.

- 01 trang chủ với giao diện đẹp.

- 01 Trang phản hồi thông tin, đặt hàng trực tuyến.

- 10 trang web giới thiệu công ty, bán hàng sản phẩm.

- Đăng ký website lên Yahoo, Google, Danh bạ web.

- 01 tài khoản cập nhật tin FTP, hướng dẫn sử dụng và miễn phí cập nhật tin 12 tháng.

 

III. WEBSITE TRỌN GÓI - GÓI 3.

Là website động (trang web động, quản lý trang web bằng phần mềm, lập trình các module), phù hợp với việc xây dựng website để xúc tiến kinh doanh trực tuyến và quảng cáo sản phẩm dịch vụ, trang web sẽ có các chức năng để cập nhật thông tin thường xuyên hàng ngày hoặc hàng tuần, …

Người quản trị website có thể tự vào biên tập và cập nhật thông tin cho trang web như một tin bài mới hay một vài sản phẩm mới rất dễ dàng. Với gói thiết kế này khách hàng còn được miễn phí quảng bá website lên Google phục vụ việc tìm kiếm thông tin. 

Đặc điểm:

- Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng www.tendonvi.com (hoặc .com.vn; .vn; .org……).

- Khởi tạo 500 Mb ổ cứng lưu trữ website.

- Khởi tạo 01 account email admin và + 50 tài khoản e-mail dạng tencanbo@Tendonvi.com (.com.vn; .vn; .org……)(có thể tự thêm mới, sửa xóa email).

- 01 bộ đếm lượt khách hàng truy cập vào website, 1 phần mềm chạy ngày tháng năm.

- 01 trang chủ với giao diện đẹp.

- 01 Trang phản hồi thông tin, đặt hàng trực tuyến.

- Trang web giới thiệu công ty, bán hàng sản phẩm.

- 01 module phần mềm quản lý thông tin website.

- 01 module phần mềm quản lý sản phẩm, dịch vụ.

- 01 module phần mềm tìm kiếm trên website.

- Module giới thiệu, module liên hệ, module đối tác, module tin tức, tuyển dụng …

- Đăng ký website lên Yahoo, Google, Danh bạ web.

- 01 tài khoản cập nhật tin FTP, hướng dẫn sử dụng và miễn phí cập nhật tin 12 tháng.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline của TCSOFT: 0941880102 để được tư vấn cụ thể