hotline
hotline
logo
Có vẻ như mọi người xung quanh bạn đang vô tình sử dụng các thuật ngữ như “Trí tuệ nhân tạo”, “Blockchain” hay “Chat GPT”? Cảm thấy một chút lạc hậu về các khái niệm này? Bài viết này sẽ cung cấp đây đủ các thuật ngữ AI.

Trí tuê nhân tạo

AI là khái niệm rộng về việc khiến máy móc suy nghĩ và hành động giống con người.
Ý nghĩa đối với khách hàng:  AI có thể trợ giúp khách hàng của bạn bằng cách dự đoán những gì họ có thể muốn tiếp theo, dựa trên những gì họ đã làm trong quá khứ. Nó cung cấp cho họ các thông tin liên lạc và đề xuất sản phẩm phù hợp hơn, đồng thời có thể nhắc nhở họ về các nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Nó làm cho mọi thứ về trải nghiệm của họ với tổ chức của bạn trở nên hữu ích hơn, được cá nhân hóa, hiệu quả và dễ dàng hơn.
Ý nghĩa đối với các nhóm:  AI giúp nhóm của bạn làm việc thông minh hơn và nhanh hơn bằng cách tự động hóa các tác vụ thường ngày. Điều này giúp tiết kiệm thời gian của nhân viên, cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhanh hơn và cung cấp nhiều tương tác được cá nhân hóa hơn, tất cả đều giúp cải thiện khả năng giữ chân khách hàng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
Thuật ngữ AI tổng quát dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
Thuật ngữ AI tổng quát dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Mạng lưới thần kinh nhân tạo (ANN)

ANN là một chương trình máy tính mô phỏng cách bộ não con người xử lý thông tin. Bộ não của chúng ta có hàng tỷ tế bào thần kinh được kết nối với nhau và ANN (còn được gọi là “mạng lưới thần kinh”) có rất nhiều đơn vị xử lý nhỏ hoạt động cùng nhau. Nó giống như một nhóm cùng làm việc để giải quyết cùng một vấn đề. Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện phần việc của mình và sau đó chuyển tiếp kết quả của mình. Cuối cùng, bạn nhận được câu trả lời bạn cần. Với con người và máy tính, tất cả đều phụ thuộc vào sức mạnh của tinh thần tập thể.

Trí thông minh tăng cường (Augmented intelligence)

Hãy nghĩ về trí thông minh tăng cường như sự kết hợp giữa con người và máy tính để tận dụng tối đa cả hai thế giới. Máy tính rất giỏi trong việc xử lý nhiều dữ liệu và thực hiện các phép tính phức tạp một cách nhanh chóng. Con người rất giỏi trong việc hiểu bối cảnh, tìm ra mối liên hệ giữa mọi thứ ngay cả với dữ liệu không đầy đủ và đưa ra quyết định theo bản năng. Trí thông minh tăng cường kết hợp hai bộ kỹ năng này. Vấn đề không phải là máy tính thay thế con người hay làm mọi việc cho chúng ta. Nó giống như thuê một trợ lý thực sự thông minh và có tổ chức tốt.
Ý nghĩa của nó đối với khách hàng:  Trí thông minh tăng cường cho phép máy tính xử lý các con số, nhưng sau đó con người có thể quyết định những hành động cần thực hiện dựa trên thông tin đó. Điều này dẫn đến các đề xuất dịch vụ, tiếp thị và sản phẩm tốt hơn cho khách hàng của bạn.
Ý nghĩa đối với tổ chức:  Trí thông minh tăng cường có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn và mang tính chiến lược hơn.
Thuật ngữ AI tổng quát dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
Thuật ngữ AI tổng quát dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với AI tổng hợp

CRM  là công nghệ lưu giữ hồ sơ khách hàng ở một nơi nhằm làm nguồn thông tin chính xác duy nhất cho mọi bộ phận, giúp các công ty quản lý các mối quan hệ khách hàng hiện tại và tiềm năng. AI sáng tạo có thể giúp CRM trở nên mạnh mẽ hơn nữa — hãy nghĩ đến các email được cá nhân hóa được viết sẵn cho nhóm bán hàng, mô tả sản phẩm thương mại điện tử được viết chỉ dựa trên hình ảnh, trang đích của chiến dịch tiếp thị, phản hồi phiếu dịch vụ khách hàng theo ngữ cảnh, v.v.
Ý nghĩa của nó đối với khách hàng:  CRM mang đến cho khách hàng trải nghiệm nhất quán trên tất cả các kênh tương tác, từ tiếp thị, bán hàng đến dịch vụ khách hàng, v.v. Mặc dù khách hàng không nhìn thấy CRM nhưng họ cảm nhận được sự kết nối trong mỗi lần tương tác với thương hiệu.
Ý nghĩa đối với tổ chức:  CRM giúp các công ty kết nối với khách hàng, hợp lý hóa quy trình và cải thiện lợi nhuận. Nó cho phép nhóm của bạn lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng và khách hàng tiềm năng, xác định các cơ hội bán hàng, ghi lại các vấn đề về dịch vụ và quản lý các chiến dịch tiếp thị, tất cả ở một vị trí trung tâm. Ví dụ: nó cung cấp thông tin về mọi tương tác của khách hàng cho bất kỳ ai có thể cần nó. AI sáng tạo khuếch đại CRM bằng cách giúp kết nối với khách hàng trên quy mô lớn nhanh hơn và dễ dàng hơn – hãy nghĩ rằng các chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng tiếp thị được tự động dịch để tiếp cận các thị trường hàng đầu của bạn trên toàn cầu hoặc phản hồi dịch vụ khách hàng được đề xuất giúp đại lý giải quyết vấn đề nhanh chóng và xác định cơ hội cho tương lai việc bán hàng.
Xem thêm:
- Thuật ngữ AI tổng quát dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (phần 2)
- Thuật ngữ AI tổng quát dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (phần 3)