hotline
hotline
logo
article

Máy quét mã vạch HH360

MÁY QUÉT MÃ VẠCH HONEYWELL HH360

article

Đầu đọc mã vạch đa tia YOUJIE - Honeywell YJ5900

Đầu đọc mã vạch đa tia YOUJIE - Honeywell YJ5900

article

Máy bán hàng POS-M4411

Máy bán hàng POS-M4411, - Máy bán hàng Bộ xử lý : Intel Atom N270 1.6GHz. - System memory: 1 x200 DDR2 up to 2 GHz.

article

Màn hình hiển thị TAWA TWD-3230

- Màn hình hiển thị TAWA TWD-3230 - Nước SX: Taiwan - Character size: 5.5 mm (W) x 10.5 mm (H)

article

Thiết bị kiểm kê kho tự động CPT 8000 C

Thiết bị kiểm kê kho tự động CPT 8000 C, Thiết bị kiểm kê kho tự động CPT 8000 C - Bộ nhớ 3 MB SRAM,1MB flash. - Công nghệ đọc CCD, 1 tia tự động.

article

Thiết bị kiểm kê kho tự động CPT 8000 L

- Bộ nhớ 2 MB SRAM, 1MB flash. - Công nghệ đọc Laser, 1 tia tự động. - Tốc độ: 100 scans/s.

article

Két đựng tiền (nhỏ) TAWA - Cash Drawer PCD - 410

- Két đựng tiền (nhỏ) TAWA - Cash Drawer PCD - 410. - Size: 43 x 41 x 9cm. - Bill's clipper: bằng kim loại.

article

Két đựng tiền TAWA - Cash Drawer PCD - TW-5841

- Két đựng tiền TAWA - Cash Drawer PCD - TW-5841. - Size: 43 x 41 x 9cm. - Bill's clipper: bằng kim loại.